Đầu tiên, các bạn cần xác định tên miền có đang trỏ về Name Server (NS) của Tenten hay không bằng cách dùng tool online như https://www.whatsmydns.net/.

1. Nếu tên miền đang không trỏ về NS của Tenten quý khách cần trỏ lại về NS của Tenten để các bản ghi có hiện lực. Dưới đây là các NS của Tenten:

+ Tên miền quốc tế:

ns1.tenten.vn
ns2.tenten.vn
ns3.tenten.vn

+ Tên miền .vn:

ns4.tenten.vn
ns5.tenten.vn
ns6.tenten.vn

2. Đăng nhập vào trang https://domain.tenten.vn/, để cấu hình các bản ghi với giá trị:

  • Truy cập trang quản trị tên miền của Tenten và nhập thông tin tài khoản: https://domain.tenten.vn/

  • Trỏ tên miền chính:

Thêm mới 2 bản ghi sau:

Host record: www Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladipage.com

Host record: @ Type (Loại): A Value (Giá trị): 13.229.38.226

+ Trỏ tên miền phụ:

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là sanphama.tenmiencuaban.com thì: Chọn tên miền chính bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau: Host record: sanphama Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladipage.com

Sau khi đã trỏ thành công tên miền về hosting của LadiPage, bạn cần tiếp tục làm bước tiếp theo, tạo và xác thực tên miền trên tài khoản LadiPage

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM

  • companion1
  • companion2
  • companion3
  • companion4