Trường hợp quý khách cần thay đổi thông tin Whois tên miền quốc tế. Hãy thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Khách hàng tìm 2 mail được gửi từ info@tenten.vn.

Nội dung email: tiếng Nhật ở trên, sau đó là tiếng Anh ở dưới:

Bước 2: Khách hàng click vào 2 đường link ở cả 2 email như hình dưới đây.

Bước 3: Giao diện sau khi click vào đường link như ở dưới. Khách hàng tích chọn ô “I confirm that I checked all information above”, và ấn “Approve”

Bước 4: Sau khi khách hàng click vào 2 đường link ở 2 mail info@tenten.vn sẽ có thêm 1 mail info@tenten.vn gửi về thông báo thay đổi thông tin thành công. Tuy nhiên, khách hàng không cần phải click gì ở mail thứ 3 này.

Bước 5: Sau khi mail thông báo thay đổi thành công, Quý khách sẽ tiếp tục nhận được 1 mail bằng tiếng Anh từ verification-noreply@onamae.com có tiêu đề verification-noreply

Bước 6: Quý khách click tiếp vào đường link ở trong mail này.

Bước 7: Sau khi click sẽ có thông báo xác thực thành công.

Hoàn thành quá trình thay đổi whois tên miền quốc tế và xác thực email theo quy định của ICANN

Chúc bạn thành công!

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM