SRS là gì? Đây là viết tắt của Software Requirements Specification, có nghĩa là Tài liệu Yêu cầu Phần mềm. Đây là một tài liệu quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm, mô tả các yêu cầu chức năng và phi chức năng của phần mềm cần được phát triển. 

Để tìm hiểu chi tiết hơn về thuật ngữ này, hãy cùng theo dõi ngay bài viết dưới đây của Tenten.vn nhé!

Tăng 300% hiệu suất công việc với AI

Bạn sẽ học được gì?

  • Tăng hiệu quả công việc
  • Tăng khả năng phân tích dữ liệu
  • Tăng cường năng lực sáng tạo
  • Tự động hóa các tác vụ thường gặp
  • Tiết kiệm thời gian
 • Tạo nhiều cơ hội công việc mới
srs là gì

NHÓM ZALO TĂNG 300% HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC

Tài liệu SRS là gì?

SRS là gì? SRS là viết tắt của Software Requirements Specification, có nghĩa là Tài liệu Yêu cầu Phần mềm. Đây là một tài liệu quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm, mô tả các yêu cầu chức năng và phi chức năng của phần mềm cần được phát triển.

srs là gì

Tài liệu SRS là gì?

Tài liệu này cung cấp một cơ sở cho việc thiết kế, phát triển và kiểm tra phần mềm. SRS thường được sử dụng trong các dự án phần mềm lớn với nhiều thành viên tham gia để đảm bảo rằng tất cả đều hiểu rõ các yêu cầu của dự án.

Các thành phần của tài liệu SRS là gì

Tài liệu SRS là gì và bao gồm các phần nào? Tài liệu này bao gồm các thành phần chính như sau: 

 • Phần giới thiệu mô tả mục đích và ý nghĩa của tài liệu đặc tả yêu cầu, tổng quan hệ thống, đối tượng sử dụng và các từ viết tắt. 
 • Phần yêu cầu mức độ tổng thể bao gồm mô hình quan hệ đối tượng, sơ đồ công việc, sơ đồ chuyển trạng thái và mô tả cách người dùng sử dụng tính năng của hệ thống.
 • Phần yêu cầu bảo mật mô tả nhiệm vụ của người dùng, quyền của họ và đặc tả use case. Phần yêu cầu khác bao gồm các yêu cầu bổ sung đối với hệ thống và tích hợp các tài liệu liên quan. 
 • Phần phụ lục cho phép người dùng xác định các lỗi tiềm ẩn và giải quyết chúng.

Vai trò của SRS là gì?

SRS là một tài liệu quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm vì nó có những vai trò sau đây:

Vai trò của SRS là gì?

Vai trò của SRS là gì?

 • Giúp đội phát triển xây dựng hệ thống chính xác, mô tả đầy đủ chức năng
 • Tránh sai lệch với yêu cầu của khách hàng
 • Tránh các tranh luận không cần thiết và giúp các bên liên quan hiểu rõ về hệ thống
 • Dễ dàng bảo trì và nâng cấp các chức năng của hệ thống
 • Giúp chuyên viên kiểm thử hiểu rõ để xây dựng kịch bản kiểm thử chi tiết.

Cách viết tài liệu SRS là gì

Để viết một tài liệu chính xác, bạn cần tuân thủ các điều kiện sau đây:

Cách viết tài liệu SRS

Cách viết tài liệu SRS

 • Tài liệu phải có tính chính xác cao để đảm bảo SRS hiển thị các đặc điểm kỹ thuật và chức năng của sản phẩm.
 • Nội dung trong tài liệu phải rõ ràng để người đọc dễ hiểu và nắm bắt được toàn bộ nội dung.
 • Tài liệu phải hoàn chỉnh vì đây là nhu cầu thiết yếu của người mua.
 • Các từ viết tắt hay định nghĩa trong tài liệu SRS phải được sử dụng nhất quán.
 • Việc xếp hạng mức độ quan trọng sẽ giúp xác minh các yêu cầu.
 • Tài liệu phải được kiểm chứng bằng nhiều phương pháp để đảm bảo nội dung chính xác.
 • Cho phép sửa đổi và yêu cầu phải được thực hiện một cách có hệ thống và cần xem xét tác động đến các yêu cầu khác.
 • Tài liệu phải có tính truy nguyên để hỗ trợ truy nguồn được nguồn gốc từ đầu.

Phân biệt tài liệu SRS với BRD, FRS

Loại tài liệu Giải thích 
SRS Mô tả chi tiết yêu cầu cho phần mềm, tập trung vào các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống, bao gồm cả các yêu cầu về dữ liệu, giao diện và hành vi của phần mềm. Tài liệu SRS thường được sử dụng bởi các nhà phát triển phần mềm để hiểu và triển khai yêu cầu của dự án.
BRD (Business Requirement Document)  Mô tả các yêu cầu kinh doanh và mục tiêu của doanh nghiệp, ttập trung vào các yêu cầu cấp cao hơn, bao gồm cả các yêu cầu về chiến lược, tầm nhìn, mục tiêu kinh doanh và yêu cầu của người dùng cuối. Tài liệu BRD thường được sử dụng để phân tích và thiết kế các giải pháp phần mềm để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh.
FSD (Functional Specification Document) Mô tả chi tiết các yêu cầu chức năng của hệ thống, tập trung vào các yêu cầu cụ thể về chức năng của phần mềm, bao gồm cả các yêu cầu về luồng công việc, quy trình và tương tác giữa các thành phần của hệ thống. Tài liệu FRS thường được sử dụng để triển khai và kiểm tra các chức năng của phần mềm.

Tìm hiểu về tầm quan trọng của tài liệu SRS

Dưới đây là những vai trò mà tài liệu SRS mang lại cho người dùng:

Tìm hiểu về tầm quan trọng của tài liệu SRS

Tìm hiểu về tầm quan trọng của tài liệu SRS là gì

 • Xác định mục đích, mục tiêu và phạm vi của dự án phần mềm. 
 • Giúp thống nhất giữa khách hàng và đơn vị phát triển phần mềm về sản phẩm dự kiến và tối ưu quá trình phát triển phần mềm. 
 • Là cơ sở để đánh giá, cải tiến, bảo trì phần mềm và ước tính chi phí và lập kế hoạch dự án.

Kết luận

Như vậy trên đây, chúng tôi đã giới thiệu chi tiết về SRS. Mong bạn hiểu và chuẩn bị tài liệu này thật tốt nhé!

Tăng 300% hiệu suất công việc với AI

Bạn sẽ học được gì?

  • Tăng hiệu quả công việc
  • Tăng khả năng phân tích dữ liệu
  • Tăng cường năng lực sáng tạo
  • Tự động hóa các tác vụ thường gặp
  • Tiết kiệm thời gian
 • Tạo nhiều cơ hội công việc mới
srs là gì

NHÓM ZALO TĂNG 300% HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “srs là gì”

Srs là gì requirements
Srs là gì example srs mẫu srs template
srs document là gì frd là gì fsd là gì tài liệu brd là gì

Bài liên quan

Thẻ: