Contents

Bạn đang muốn xây dựng một trang web của riêng mình

Đăng ký ngay tên miền thương hiệu tại Tenten.vn chỉ với 2 cú click chuột:

Kiểm tra sự tồn tại của tên miền: Nhập tên miền và nhấn “kiểm tra”.

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN MỚI NHẤT

Câu hỏi 1: Nhà đăng ký tên miền quốc gia VN là ai?

1. Nhà đăng ký tên miền .VN là doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam: được cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền .VN tại Việt Nam và ở nước ngoài. Khi cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền .VN ở nước ngoài, ngoài việc tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về Internet, Nhà đăng ký tên miền .VN phải tuân thủ pháp luật của nước mà dịch vụ được cung cấp.
2. Nhà đăng ký tên miền .VN là tổ chức ở nước ngoài ký hợp đồng với Nhà đăng ký tên miền chính thức của ICANN: được cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền .VN ở nước ngoài. Khi cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền .VN ở nước ngoài, ngoài việc tuân thủ quy định của pháp luật của nước đó, Nhà đăng ký tên miền .VN phải tuân thủ pháp luật của Việt Nam về Internet.
3. Doanh nghiệp có nhu cầu cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền .VN có Đơn đề nghị cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền .VN theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này gửi VNNIC. VNNIC xem xét, thỏa thuận và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền .VN với doanh nghiệp theo các tiêu chí sau:
Câu hỏi thường gặp về tên miền quốc gia VN
a) Nhu cầu cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền .VN
b) Quy hoạch tài nguyên Internet
c) Phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng,
4. Hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền .VN ký giữa VNNIC và doanh nghiệp có nhu cầu cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền .VN đảm bảo đầy đủ các nội dung quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
5. Nhà đăng ký tên miền .VN khi cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền .VN được hưởng hoa hồng theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
6. Khi cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền .VN, Nhà đăng ký tên miền .VN phải đảm bảo:
a) Không được xâm phạm và gây tổn hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể cũng như của các Nhà đăng ký tên miền .VN khác;
b) Không được lợi dụng ưu thế của Nhà đăng ký tên miền để chiếm đoạt, cản trở hoặc tìm cách cản trở các chủ thể đăng ký, sử dụng tên miền hợp pháp.

Câu hỏi 2: Tên miền quốc gia VN đang sử dụng bình thường có bị thu hồi hay không?

Tại Điều 7, Chương I, Thông tư 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN có hiệu lực ngày 08 tháng 06 năm 2016 có Quy định rõ: Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm áp dụng biện pháp thu hồi tên miền .VN trong các trường hợp sau đây:
a) Chủ thể sử dụng tên miền .VN vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là thay đổi thông tin tên miền .VN hoặc trả lại tên miền .VN theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành.
b) Chủ thể sử dụng tên miền .VN không thực hiện việc ngăn chặn, loại bỏ thông tin vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ trên trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền .VN theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Câu hỏi 3: Cấu trúc tên miền quốc gia VN ?

Cấu trúc tên miền .VN được quy định cụ thể tại Điều 5, Chương II về Quản lý và sủ dụng tên miền Quốc gia Việt nam, thuộc Thông tư 24/2015/TT-BTTTT.
Tên miền .VN bao gồm tên miền không dấu và tên miền tiếng Việt.
1. Tên miền không dấu: Tên miền không dấu là tên miền mã ASCII, trong đó các ký tự tạo nên tên miền là các ký tự được quy định trong bảng mã ASCII, bao gồm tên miền không dấu các cấp dưới tên miền .VN
Tên miền không dấu bao gồm:
a) Tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực;
b) Tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính;
c) Tên miền không dấu cấp 2 dùng riêng;
d) Tên miền không dấu cấp 3 dưới tên miền không dấu cấp 2 dùng chung.
2. Tên miền tiếng Việt: Tên miền tiếng Việt là tên miền đa ngữ, trong đó các ký tự tạo nên tên miền là các ký tự được quy định trong bảng mã tiếng Việt, bảng mã tiếng Việt mở rộng theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 và dấu “-”, bao gồm tên miền tiếng Việt các cấp dưới tên miền .VN.
Tên miền không dấu bao gồm:
a) Tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực;
b) Tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính;
c) Tên miền không dấu cấp 2 dùng riêng;
d) Tên miền không dấu cấp 3 dưới tên miền không dấu cấp 2 dùng chung.

Câu hỏi 4: Tôi buộc phải trả lại tên miền quốc gia VN trong những trường hợp nào?

Tại Điều 6, Chương I, Thông tư 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN có hiệu lực ngày 08 tháng 06 năm 2016 có Quy định rõ: Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính áp dụng biện pháp buộc trả lại tên miền quốc gia VN trong trường hợp chủ thể sử dụng tên miền quốc gia VN thực hiện hành vi vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ, đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:
1. Tên miền quốc gia VN trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ mà chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý là người có quyền hoặc lợi ích hợp pháp.
2. Chủ thể sử dụng tên miền quốc gia VN không có quyền và lợi ích hợp pháp đối với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ.
3. Nội dung trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền quốc gia VN có chứa các thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan, làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng hoặc vật chất đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý; hoặc chứa các thông tin bôi nhọ, nói xấu sản phẩm, hàng hóa; dịch vụ tương ứng của chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý.

Câu hỏi 5: Tôi muốn đăng ký tên miền tiếng Việt dưới đuôi .vn khác như .com.vn, .net.vn, .edu.vn có được không?

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 5 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT, “Tên miền tiếng Việt bao gồm tên miền tiếng Việt cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính, tên miền tiếng Việt cấp 2 dùng riêng và tên miền tiếng Việt cấp 3 dưới tên miền tiếng Việt cấp 2 phân theo địa giới hành chính.
a) Tên miền tiếng Việt cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính là tên miền tiếng Việt được đặt theo tên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và được sử dụng chung mà không cấp riêng cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào (hànội.vn, hảiphòng.vn…);
b) Tên miền tiếng Việt cấp 2 dùng riêng là tên miền tiếng Việt dành cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng theo yêu cầu riêng;
c) Tên miền tiếng Việt cấp 3 là tên miền tiếng Việt dưới tên miền tiếng Việt cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính và dành cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng theo yêu cầu riêng.”
Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, VNNIC mới chỉ cấp quyền sử dụng đối với loại tên miền tiếng Việt cấp 2 dùng riêng (ví dụ nguyễnvănA.vn, …). Vì vậy, hiện tại, bạn không thể đăng ký tên miền tiếng Việt dưới đuôi .com.vn hay .net.vn cũng như các đuôi tên cấp 2 dùng chung khác.

Câu hỏi 6: Ý nghĩa của tên miền Tiếng Việt?

Ý nghĩa của tên miền Tiếng Việt?

– Tạo môi trường thuần Việt trên Internet.
– Đưa Internet Việt Nam hội nhập công nghệ, ứng dụng tài nguyên Internet với thế giới.
– Thể hiện rõ ràng được ý tưởng, tên sản phẩm dịch vụ, tên nhãn hiệu, thương hiệu…

Câu hỏi 7: Tên miền Tiếng Việt là gì?

Là tên miền đa ngữ dưới mã quốc gia .VN
Là cụm từ, ngữ chứa ít nhất một ký tự tiếng Việt có dấu trong bảng mã tiếng Việt( â; ă; ơ, ê, đ; ò; ..), các ký tự kết hợp với nhau tạo nên một tên miền rõ nghĩa trong tiếng Việt.
Ví dụ: chợ tốt.vn, muarẻ.vn, cựcrẻ.vn, nhàxinh123.vn,…
Lưu ý:
– Có rất nhiều tên miền có thể có ý nghĩa trong tiếng Việt nhưng không được coi là tên miền tiếng Việt như: hoalan.vn; hoasen.vn, conngoan.vn, v.v…
– Tên miền phải rõ nghĩa trong ngôn ngữ tiếng Việt, không được viết tắt toàn bộ tên miền.

Câu hỏi 8: Những lưu ý khi đăng ký tên miền Tiếng việt

– Có 2 cách nhập tên miền:
+ Có dấu cách “Tên miền Tiếng Việt”
+ Viết liền “TênmiềnTiếngViệt” để tìm kiếm tên miền “TênmiềnTiếngViệt.vn”.
– Tên miền chứa từ có các vần “oa”; “oe”; “uy”, cần nhập chính xác, tránh nhầm lẫn dấu sẽ thành tên miền khác.
Ví dụ: thùyanh.vn và thuỳanh.vn là 2 tên miền khác nhau.

Câu hỏi 9: Câu hỏi liên quan đến thông tư 06/2019/TT-BTTTT

1. Tên miền NAME.VN dành cho ai có thể đăng ký được?

NAME.VN dành cho các tổ chức, cá nhân đăng ký theo tên gọi như tên đầy đủ, tên viết tắt, tên thương mại, tên bí danh… của tổ chức, cá nhân

2. Việc đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền được áp dụng trong các trường hợp nào?

Việc đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền được áp dụng trong các trường hợp sau:
a) Tổ chức đổi tên theo quyết định của cấp có thẩm quyền;
b) Sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền;
c) Tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền;
d) Cá nhân thay đổi họ, tên theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Phương thức nộp hồ sơ đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền như thế nào?

Phương thức nộp hồ sơ đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền:
a) Nộp trực tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền quốc gia VN. Trong trường hợp chủ thể đăng ký tên miền là cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền khi nộp hồ sơ trực tiếp xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài);
b) Gửi hồ sơ đến các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền .VN. Hồ sơ đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền có chủ thể là cá nhân gửi kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài) của chủ thể đứng tên đăng ký tên miền;
c) Thực hiện trực tuyến thông qua công cụ đăng ký, quản lý hồ sơ tên miền trực tuyến của Nhà đăng ký (không áp dụng đối với các hồ sơ thay đổi thông tin, hồ sơ hoàn trả tên miền): Chủ thể tên miền nộp hồ sơ đăng ký tên miền trực tuyến thông qua công cụ đăng ký, quản lý hồ sơ tên miền trực tuyến của Nhà đăng ký và có trách nhiệm hoàn thiện thông tin đăng ký theo quy định tại trang thông tin điện tử của Nhà đăng ký. Nhà đăng ký có trách nhiệm xác thực thông tin cung cấp của chủ thể. Danh sách Nhà đăng ký được công bố bởi VNNIC tại địa chỉ: www.nhadangky.vn.”

4. Tên miền quốc gia VN bị thu hồi trong trường hợp nào?

Căn cứ Điểm a, b, c Khoản 6 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BTTTT (Có hiệu lực ngày 15/09/2019) và Điều 12 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT quy định các trường hợp tên miền quốc gia VN bị thu hồi, cụ thể như sau:
Tên miền quốc gia VN bị thu hồi trong các trường hợp sau:
– Theo văn bản hòa giải thành theo quy định của pháp luật về hòa giải; quyết định, phán quyết của trọng tài theo quy định của pháp luật về trọng tài hoặc theo bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án trong giải quyết tranh chấp tên miền.
– Theo văn bản yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với các trường hợp thu hồi tên miền quy định tại điểm a, điểm b, khoản 2 Điều 50 Luật Viễn thông.
– Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông có biện pháp khắc phục hậu quả là thu hồi tên miền hoặc áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu phương tiện vi phạm khi việc sử dụng tên miền vi phạm các quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
– Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan điều tra hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật phụ trách về an ninh thông tin, tội phạm công nghệ cao khi việc sử dụng tên miền xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật.
– Sau 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày tạm ngừng hoạt động tên miền quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư này, chủ thể đăng ký tên miền không nộp phí duy trì tên miền theo quy định.
– Tên miền vi phạm nguyên tắc đặt tên quy định tại khoản 2 Điều 6; quy định về bảo vệ tên miền tại Điều 8 hoặc sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động tên miền quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Thông tư này, chủ thể không bổ sung, cập nhật, hoàn thiện thông tin đăng ký.
– Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ. Trên đây là 07 trường hợp tên miền quốc gia VN bị thu hồi theo quy định mới nhất.

5. Như ở Quy định cũ, chủ thể tên miền là tổ chức thì hồ sơ cần phải có bản khai và chứng minh thư của người thay mặt tổ chức. Tôi nghe nói giờ không cần nữa có đúng không?

Theo thông tư 06/2019/TT-BTTTT sửa đổi: Kể từ ngày 15/9/2019 khi đăng ký tên miền quốc gia VN, nếu chủ thể tên miền là tổ chức, doanh nghiệp hồ sơ bao gồm: Bản khai đăng ký dành cho tổ chức có  đầy đủ chữ ký và con dấu của tổ chức đó.
Không cần cung cấp chứng minh thư của người thay mặt đi đăng ký tên miền.

Bạn đang muốn xây dựng một trang web của riêng mình

Đăng ký ngay tên miền thương hiệu tại Tenten.vn chỉ với 2 cú click chuột:

Kiểm tra sự tồn tại của tên miền: Nhập tên miền và nhấn “kiểm tra”.

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN MỚI NHẤT

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “tên miền quốc gia VN”

Website thuộc lĩnh vực thương mại Tra tên miền
Tên miền quốc gia Việt Nam Tên miền VN là gì
Tên miền quốc gia Việt Nam là gì Mắt Bão tên miền
Tên miền VN có nghĩa là gì Tên miền quốc tế

Bài viết liên quan

Share Tên miền VN hết hạn DA tốt có thể tự đăng ký
List tên miền vn hết hạn, có backlink báo đa lĩnh vực
9 lý do nên chọn tên miền vn cho việc kinh doanh của bạn
Tên miền .com là gì? Nên chọn tên miền .com hay .vn