Từ ngày 3/10/2019 TENTEN chính thức cung cấp dịch vụ DNSSEC cho tên miền VN.

1. Vậy DNSSEC là gì?

DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) là tiêu chuẩn an toàn mở rộng cho hệ thống DNS để đảm bảo việc xác thực (sender authentication) và toàn vẹn (integrity) trong thông tin trả lời truy vấn tên miền của hệ thống DNS. Sử dụng DNSSEC giúp cho việc truy cập các dịch vụ trên Internet được đảm bảo chính xác, tránh giả mạo.

DNSSEC và SSL đều sử dụng nền tảng hạ tầng mã hóa công khai (PKI), nhưng DNSSEC không sử dụng để thay thế SSL mà ngược lại DNSSEC là tiêu chuẩn chung đảm bảo an toàn cho hạ tầng DNS, sử dụng bởi nhiều ứng dụng khác nhau, hỗ trợ cho SSL nhằm đảm bảo ngăn chặn tình huống người dùng sử dụng kết nối đến một máy chủ không đúng trước khi kết nối được bảo vệ bởi SSL.

2. DNSSEC có các tính năng cơ bản sau:

– Xác thực nguồn gốc dữ liệu cho phép các máy trạm xác minh rằng dữ liệu mà họ nhận được thực sự đến từ miền của chủ sở hữu.
– Bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu cho phép máy trạm biết rằng dữ liệu chưa bị sửa đổi trong quá trình truyền tải do dữ liệu đã được ký bởi khóa riêng của chủ sở hữu tên miền.

3. Lợi ích khi sử dụng DNSSEC

– Giúp bảo vệ thương hiệu và khách hàng của bạn.
– Giảm thiểu rủi ro bảo mật.
– Duy trì sự tin tưởng và lòng trung thành của khách hàng.
– Thu hút và giữ chân khách hàng tập trung vào bảo mật.
– Bảo vệ hoạt động kinh doanh cốt lõi của bạn bằng cách tăng cường niềm tin vào Internet.
– Xây dựng danh tiếng của bạn như một tổ chức đi đầu trong bảo mật Internet và quan tâm đến việc bảo vệ khách hàng.

DNSSEC – dịch vụ chuyên biệt bảo vệ an toàn dữ liệu và người dùng website

Chi tiết thông tin xem tại: https://tenten.vn/ten-mien/dnssec

Thẻ:

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM

  • companion1
  • companion2
  • companion3
  • companion4