Vì một lý do nào đó vào một ngày quý khách thấy thông báo lỗi An error occurred của nginx như hình ảnh dưới!

Thông báo lỗi

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 1: Quý khách cần truy cập vào ssh của vps và gõ lệnh

# kusanagi status

Lệnh kiểm tra trạng thái dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Như vậy lỗi trên do php-fpm chưa được bật chúng ta cần bật lên để cpanel có thể hoạt động trở lại bằng lệnh

# service php-fpm restart

# service php7-fpm start

Bước 2: sau đó quý khách kiểm tra lại 2 dịch vụ này đã hoạt động chưa bằng cách thực hiện 2 lệnh nếu như hình ảnh đính kèm là dịch vụ đã hoạt động trở lại.

# service php-fpm status

# service php7-fpm status

Dịch vụ web hoạt động trở lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Sau đó quý khách truy cập vào cpanel để kiểm tra sẽ thấy cpanel sẽ hoạt động trở lại!

Panel hoạt động bình thường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu cần hỗ trợ thêm, quý khách vui lòng gửi yêu cầu đến địa chỉ: kythuat@tenten.vn (24/7).

Cảm ơn quý khách!

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM