Khi mới bắt đầu khởi tạo một website, blog trong WordPress CMS, trước hết cần nắm rõ cách truy cập vào WordPress và những khu vực trong Administrator của WordPress.

Đăng nhập WordPress ở đâu? Khu vực Admin Dashboard là gì?

Bước 1: Xác định link truy cập vào Dashboard WordPress. 

Nếu trong thư mục gốc của tên miền (public_html trong tài khoản hosting) đã cài được WordPress thì có thể truy cập vào quản trị qua link:

  • yourdomain.com/wp-admin
  • www.yourdomain.com/login
  • www.yourdomain.com/admin
  • www.yourdomain.com/wp-login.php

Dưới đây là màn hình hiển thị khi truy cập link:

Hint: Nên click nút Remember Me, mật khẩu sẽ được lưu lại khi truy cập lần tiếp theo

Sử dụng thư mục con để đăng nhập WordPress Admin

Trường hợp những link trên không thể sử dụng những link trên để truy cập, đây có thể là khi cài đặt WordPress không sử dụng thư mục gốc, thay vào đó đã có một thư mục khác được sử dụng

Ví dụ thư mục khác tên: wd

Vậy link truy cập là: yourdomain.com/wd/wp-admin

Nếu dạng Subdomain link truy cập sẽ là:

www.subdomain.yourdomain.com/wp-admin

Những các khác truy cập vào WordPress Admin

Nếu không thể truy cập những cách trên bạn có thể tham khảo những cách sau:

Cách 1:Sử dụng phím tắt CMD + D sau đó Bookmarks -> Bookmark this Page giúp Bookmark Url truy cập WordPress Admin, điều này sẽ tạo link truy cập nhanh mà không cần nhớ trực tiếp đường link.

Cách 2: Trong WordPress Admin trong menu website thêm link Login.

Appearance -> Menus sau đó thêm nút login vào menu muốn thêm, truy cập Add menu items -> Custom Links paste Url và đặt tên là Login , Access…

Cách 3: Sử dụng meta Wiget

Vào Appearance -> Widgets, Meta -> Add this widget thêm link truy cập WordPress và đặt Title chọn Save.

Các truy cập WordPress Dashboard

Để có thể đăng nhập WordPress admin area sẽ cần thông tin đăng nhập:

Username, hoặc Email Address và PassWord

Nếu quên mật khẩu hãy sử dụng reset WordPress password, bằng cách sử dụng email quản trị, có thể lấy lại Pass và đổi mật khẩu khác.

Trường hợp thường mắc phải khi truy cập WordPress Admin

Sai username

Có thể sẽ có trường hợp quên Username truy cập, bình thường bạn có thể lấy lại tài khoản qua email cài đặt trước đó được gửi thông tin truy cập.

Nếu không thể tìm được email bạn có thể sử dụng user_login trong PhpMyadmin

Error Establishing Database Connection

Nếu gặp lỗi này có nghĩa Website đang mất hoặc có vấn đề kết nối với database, cần kiểm tra Database hoặc đường truyền.

Trang WordPress Login bị vô hiệu

Khi đăng nhập quá nhiều lần thất bại, chức năng đăng nhập sẽ bị vô hiệu hóa hãy làm theo hướng dẫn của WordPress và thử lại .

Nắm rõ chức năng và cách thức đăng nhập WordPress admin là điều vô cùng cần thiết để có thể vận hành, quản lý website WordPress một cách tốt nhất. Chúc bạn may mắn

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM