“Công việc kế toán cần làm trước Tết  nguyên đán” đang nhận được nhiều sự  quan tâm.  Năm 2022 đã kết thúc, Kế toán viên đang chuẩn bị cho năm tài chính mới của doanh nghiệp. Mỗi đơn vị sẽ chuẩn bị bước vào một năm kinh doanh mới với rất nhiều báo cáo và các thủ tục cần hoàn thành. TENTEN xin được điểm qua 6 việc kế toán cần hoàn thành trước Tết Âm lịch 2023 dưới nội dung sau.

Công việc kế toán cần làm trước tết

Công việc kế toán cần làm trước tết

1. Nộp thuế Thu nhập Doanh Nghiệp (TNDN) quý IV năm 2022

Doanh nghiệp cần ước tính số thuế TNDN năm 2022 và nộp trước ngày kết thúc năm tài chính ( tối thiểu là 80%). Tuy vậy, cũng có nhiều công văn các từ chi cục thuế yêu cầu nộp 75% thuế TNDN trong quý 3/2022.

Theo điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP: Yêu cầu tạm tính và nộp số thuế TNDN 3 quý đầu năm 2022 và không được nhỏ hơn 75% số thuế trong  tờ khai quyết toán TNDN năm 2022.

Công văn 1163/CCT-TTTBTK ngày 13/10/2022: thời hạn tạm nộp thuế TNDN là ngày 30 của tháng tiếp theo (30/10/2022).

Nhưng theo mẫu TK quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp cần phải nộp 80% thuế TNDN tạm tính năm 2022 để hạn chế bị phạt.

Đọc : Hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

2. Kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân

Các trường hợp kê khai TNCN Hạn nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế
Kê khai theo tháng (12/2022) 20/01/2023
Kê khai theo quý (IV/2022) 31/01/2023

3. Kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng

Các trường hợp kê khai thuế GTGT Hạn nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế
Kê khai theo tháng (12/2022) 20/01/2023
Kê khai theo quý (IV/2022) 31/01/2023

4. huế môn bài năm 2023

Công việc Đối tượng Hạn nộp Chi tiết
Nộp tờ khai thuế môn bài –  Doanh nghiệp thành lập năm 2022.

–  Doanh nghiệp có thay đổi vốn năm 2022.

30/01/2023 Lập theo ẫu “Tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB) (TT80/2021)”
Nộp lệ phí thuế môn bài Các đơn vị theo quy định 30/01/2023  3 mức đóng:

–  3.000.000đ với vốn trên 10 tỷ

–  2.000.000đ với vốn dưới 10 tỷ

–  1.000.000đ trên một Chi nhánh, văn phòng, địa điểm

5. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc

Doanh nghiệp trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định. (Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017).

  • Phương thức đóng: Chuyển tiền trích đóng BHXH, BHYT, BHTN của tất cả người lao động vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.
  • Thời hạn đóng: chậm nhất là ngày 31/01/2023 (trừ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp).

6. Trích nộp kinh phí Công đoàn

Doanh nghiệp đóng kinh phí Công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

  • Mức trích đóng: 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.
  • Thời hạn đóng: chậm nhất là ngày 31/01/2023.

Trên đây là 6 công việc kế toán cần chuẩn bị trước khi nghỉ Tết nguyên đán. Tết Nguyên đán năm nay tới vào cuối tháng 01/2023, do đó kế toán cần lưu ý nắm được những cột mốc trên để sắp xếp và kế hoạch thực hiện đúng thời hạn.

Gợi ý một số tìm kiếm liên quan “công việc kế toán cần làm trước tết

Công việc kế toán cần hoàn thành trong tháng 1 Các công việc kế toán cần làm đầu năm 2023
Việc kế toán cần hoàn thành trước 30/01 Những công việc kế toán phải làm
Công việc kế toán cần làm cuối năm Công việc kế toán thuế cần làm
Công việc kế toán cần làm cuối tháng Công việc kế toán cần làm cuối quý