GMO-Z.com RUNSYSTEM chính thức trở thành Nhà đăng ký Tên miền Quốc tế (Accredited Registrar) của ICANN (Cơ quan Quản lý Tên miền Quốc tế và Internet) vào tháng 01/2019.
Là Registrar của ICANN, GMO-Z.com RUNSYSTEM hiện đang cung cấp tên miền quốc tế với hai thương hiệu TENTEN.VN (https://tenten.vn/) và Z.com VN (https://z.com/vn/).
Các đối tác đại lý, khách hàng có thể trở thành Nhà đăng ký Tên miền Quốc tế tại Việt Nam thông qua Hợp đồng Đại lý ký kết với TENTEN hoặc Z.com một cách hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Đối tác, đại lý và khách hàng có thể kiểm tra xác thực nhà đăng ký chính thức của ICANN tại liên kết: http://www.icann.org/registrar-reports/accredited-list.html

——————————————
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) được thành lập vào ngày 18/09/1998 và chính thức trở thành tổ chức giám sát các nhiệm vụ liên quan tới Internet, hoạt động dưới danh nghĩa chính phủ Hoa Kỳ vào ngày 30/09/1998.
Tổ chức này chịu trách nhiệm quản lý cơ sở hạ tầng Internet như:
+ Quản lý dữ liệu hệ thống tên miền trên Internet.
+ Quản lý, phân phối và ủy quyền cấp phát địa chỉ IP cho từng khu vực cụ thể.
+ Đưa ra các chính sách hợp lý cho sự phát triển và quốc tế hóa hệ thống tên miền cấp cao (Top-level Domain).

Bạn đang muốn xây dựng một trang web của riêng mình

Đăng ký ngay tên miền thương hiệu tại Tenten.vn chỉ với 2 cú click chuột:

Kiểm tra sự tồn tại của tên miền: Nhập tên miền và nhấn “kiểm tra”.

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN MỚI NHẤT