Khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một chủ đề quan trọng từ góc độ kiến thức máy tính. Nó cũng là một phần không thể thiếu của giáo trình cho các kỳ thi cạnh tranh lớn. Vì vậy, người ta phải cẩn thận đi qua khái niệm…
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin liên quan đến hệ quản trị cơ sở dữ liệu, phân loại các loại hệ cơ sở dữ liệu cùng với các loại và chức năng của nó.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì? Đánh giá, phân loại từng hệ

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì? Đánh giá, phân loại từng hệ

Khái niệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (hay DBMS) về cơ bản không hơn gì một hệ thống lưu trữ dữ liệu được máy tính hóa. Người sử dụng hệ thống được cung cấp các phương tiện để thực hiện một số loại hoạt động trên một hệ thống như vậy để thao tác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu hoặc quản lý chính cấu trúc cơ sở dữ liệu.
Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) được phân loại theo cấu trúc hoặc kiểu dữ liệu của chúng.

Phân loại, đánh giá các loại hệ cơ sở dữ liệu

Phân loại và mối liên hệ giữa các hệ cơ sở dữ liệu

Phân loại và mối liên hệ giữa các hệ cơ sở dữ liệu

Theo phân tích có 4 loại hệ cơ sở dữ liệu chính:

Cơ sở dữ liệu mạng

Khi các chi tiết của nhiều thành viên có thể được liên kết với các tệp của nhiều chủ sở hữu và ngược lại, nó được gọi là cơ sở dữ liệu mạng.

Cơ sở dữ liệu phân cấp

Khi dữ liệu được lưu trữ dưới dạng bản ghi và được kết nối với nhau thông qua các liên kết được gọi là cơ sở dữ liệu phân cấp. Mỗi bản ghi bao gồm các trường và mỗi trường chỉ bao gồm một giá trị.

Cơ sở dữ liệu quan hệ

Khi dữ liệu được tổ chức dưới dạng một tập hợp các bảng bao gồm các hàng và cột có mối quan hệ được xác định trước với nhau, nó được gọi là cơ sở dữ liệu quan hệ.

Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

Thông tin được biểu diễn dưới dạng các đối tượng, với các kiểu quan hệ khác nhau có thể có giữa hai hoặc nhiều đối tượng. Các cơ sở dữ liệu như vậy sử dụng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng để phát triển.

Phân loại hệ cơ sở dữ liệu

Phân loại hệ cơ sở dữ liệu

Khi tìm hiểu về hệ cơ sở dữ liệu bạn cần biết thêm về môt số thành phần bao gồm:
Phần cứng: Đây là những thiết bị phần cứng chung giúp chúng ta lưu và nhập dữ liệu như đĩa cứng, băng từ,… Phần mềm: Phần mềm hoạt động như một phương tiện giao tiếp giữa người dùng và cơ sở dữ liệu. Dựa trên yêu cầu của người dùng, cơ sở dữ liệu có thể được sửa đổi và cập nhật. Để thực hiện các thao tác trên dữ liệu, các ngôn ngữ truy vấn như SQL được sử dụng.
Người dùng: Không có chức năng nào có thể được thực hiện nếu không có Người dùng. Do đó, chúng tạo thành thành phần quan trọng thứ tư của DBMS. Thông tin nhập vào cơ sở dữ liệu được
Người dùng hoặc người quản trị sử dụng để thực hiện các hoạt động và trách nhiệm kinh doanh của họ.
Truy cập trang Thành phần của Máy tính để tìm hiểu thêm về các thành phần cơ bản của máy tính cũng như chức năng và cách sử dụng của chúng.
Bài viết liên quan:
04 Bước thiết kế website bất động sản với theme của Tenten
Hướng dẫn 10+ website hỗ trợ kiểm tra dịch vụ Web Hosting tốt nhất