Với những dịch vụ hosting Fo, SecureWeb, Seolover là những sản phẩm sử dụng hệ thống phân giải tên miền (NS) riêng nên các cấu hình trỏ dns trong trang domain.tenten.vn là không có hiệu lực.
Để cấu hình dns cho subdomain, khách hàng đăng nhập vào hosting tương ứng đang sử dụng. Trong giao diện chính chọn mục setting > dns setting > dns config.

Bạn cần mua một tên miền để bắt đầu website của mình

Để đăng ký mua tên miền tại Tenten.vn , quý khách chỉ cần làm theo các bước sau:
Bước 1: Kiểm tra sự tồn tại của tên miền: Nhập tên miền và nhấn “kiểm tra”.

Bước 2:
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI TÊN MIỀN


Tiếp tục chọn add new để thêm bản ghi và điền các thông tin bản ghi cho sub tương ứng sau đó chọn add. Ở đây chúng tôi tạo sub trỏ sang ladipage.

Sau khi cấu hình xong ta sẽ được giao diện như bên dưới. Tiếp theo chúng ta đợi khoảng 5-10p sau đó tiến hành xuất bản phía ladipage là được.