Ký hiệu hóa đơn điện tử là một chuỗi ký tự đặc biệt được gán cho mỗi hóa đơn điện tử để phân biệt với các hóa đơn khác. 

Ký hiệu này thường bao gồm các thông tin như mã số thuế của doanh nghiệp, mã số hóa đơn, ngày phát hành hóa đơn và số phiếu bán hàng và  được quy định rõ trong Luật Hóa đơn điện tử Việt Nam. Để tìm hiểu rõ hơn về quy định này, mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây của Tenten.vn nhé.

Hóa đơn điện tử K-Invoice

Quý doanh nghiệp quan tâm nhận ưu đãi & dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử K-Invoice, vui lòng liên hệ Hotline: 024.7108.9999 hoặc ĐĂNG KÝ tại:

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Ký hiệu hóa đơn điện tử: Mẫu số

Quy định về Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử được quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính. 

Theo đó, Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử gồm 10 ký tự, trong đó 2 ký tự đầu tiên là mã tỉnh hoặc mã quận huyện theo mã của Tổng cục Thuế, 7 ký tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu hóa đơn tại địa phương và ký tự cuối cùng là ký tự kiểm tra.

mẫu số hóa đơn điện tử

Quy định về mẫu số hóa đơn điện tử và ký hiệu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78

Cụ thể mã số hóa đơn điện tử bao gồm một chữ số tự nhiên từ 1 đến 6 để chỉ loại hóa đơn điện tử tương ứng như sau:

 • Số 1 là ký hiệu thể hiện hóa đơn điện tử giá trị gia tăng
 • Số 2 thể hiện hóa đơn điện tử bán hàng
 • Số 3 thể hiện hóa đơn điện tử bán tài sản công
 • Số 4 thể hiện hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia
 • Số 5 thể hiện các loại hóa đơn điện tử khác như tem điện tử, vé điện tử,phiếu thu điện tử hay các chứng từ điện tử chứa nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP
 • Số 6 là ký hiệu thể hiện các chứng từ điện tử được sử dụng và quản lý như hóa đơn, bao gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử và phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử. 

Quy định mới nhất 2023 về ký hiệu hóa đơn điện tử

Ký hiệu hóa đơn điện tử là một phần quan trọng trong quy trình giao dịch thương mại điện tử.

Ký hiệu hóa đơn điện tử

Ký hiệu hóa đơn điện tử

Quy định về ký hiệu hóa đơn điện tử 2023

Ký hiệu hóa đơn điện tử là một nhóm 6 ký tự, bao gồm chữ viết và số, để biểu thị thông tin về loại hóa đơn điện tử, bao gồm mã của cơ quan thuế hoặc không có mã, năm lập hóa đơn và loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Sáu ký tự này được quy định như sau:

 • Ký tự đầu tiên là một chữ cái, có thể là “C” hoặc “K”. “C” biểu thị hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, “K” biểu thị hóa đơn điện tử không có mã.
 • Hai ký tự tiếp theo là hai chữ số Ả Rập, thể hiện năm lập hóa đơn điện tử dựa trên 2 chữ số cuối của năm dương lịch. Ví dụ: Năm lập hóa đơn điện tử là năm 2022 sẽ được thể hiện là số 22; năm lập hóa đơn điện tử là năm 2023 sẽ được thể hiện là số 23.
 • Một ký tự tiếp theo là một chữ cái, có thể là “T”, “D”, “L”, “M”, “N”, “B”, “G” hoặc “H”, thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Cụ thể:

  + Chữ T: là ký hiệu áp dụng cho hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân kinh doanh đã đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.

  + Chữ D: là ký hiệu áp dụng cho hóa đơn bán tài sản công và hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia hoặc hóa đơn điện tử ở những lĩnh vực đặc thù không nhất thiết phải có một số tiêu chuẩn do các doanh nghiệp, tổ chức đã đăng ký sử dụng.

  + Chữ L: là ký hiệu áp dụng cho hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh.

  + Chữ M: là ký hiệu áp dụng cho hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền.

  + Chữ N: là ký hiệu áp dụng cho phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử.

  + Chữ B: là ký hiệu áp dụng cho phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.

  + Chữ G: là ký hiệu áp dụng cho tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn giá trị gia tăng.

  + Chữ H: là ký hiệu áp dụng cho tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn bán hàng.

 • Hai ký tự cuối cùng là chữ viết, được người bán tự xác định dựa trên nhu cầu quản lý. Trong trường hợp người bán sử dụng nhiều mẫu hóa đơn điện tử trong cùng một loại hóa đơn, hai ký tự cuối trên được sử dụng để phân biệt các mẫu hóa đơn khác nhau. Trong trường hợp không có nhu cầu quản lý, hai ký tự cuối sẽ là “YY”.

Ví dụ ký hiệu hóa đơn điện tử

Ví dụ

Ví dụ ký hiệu hóa đơn điện tử

 • “1C22TAA”: là hóa đơn giá trị gia tăng có mã của cơ quan thuế được lập năm 2022 và là hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng với cơ quan thuế;
 • “2C22TBB”” là hóa đơn bán hàng có mã của cơ quan thuế được lập năm 2022 và là hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh ký sử dụng với cơ quan thuế;
 • “1C23LBB”: hóa đơn giá trị gia tăng có mã của cơ quan thuế được lập năm 2023 và là hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh;

Kết luận

Trên đây là những quy định về ký hiệu hóa đơn điện tử mới nhất 2023 mà bạn cần biết. Hy vọng thông tin này sẽ giúp ích cho những đơn vị kinh doanh, quán ăn… cần sử dụng hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử K-Invoice

Quý doanh nghiệp quan tâm nhận ưu đãi & dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử K-Invoice, vui lòng liên hệ Hotline: 024.7108.9999 hoặc ĐĂNG KÝ tại:

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “ký hiệu hóa đơn điện tử”

Thay đổi ký hiệu hóa đơn điện tử 2023 Mẫu số hóa đơn điện tử Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử
Quy định về ký hiệu hóa đơn điện tử Ký hiệu hóa đơn theo Thông tư 78 Ký hiệu hóa đơn GTGT

Bài liên quan

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền: Quy định mới nhất 2023

Mã số thuế cá nhân và các cách tra cứu năm 2023

Mẫu số hóa đơn điện tử & Ký hiệu hóa đơn Thông tư 78, Nghị định 123

Hủy hóa đơn điện tử khi nào? Thủ tục hủy như thế nào?