Bạn đã biết cách thức để kiểm tra phiên bản PHP của mình hay chưa? Nếu câu trả lời là Chưa thì đừng bỏ qua bài viết này của TENTEN nhé. Chắc chắn nó được chia sẻ là dành cho bạn!

PHP là gì?

PHP là một ngôn ngữ được tạo ra cho giao tiếp phía máy chủ. Do đó, PHP có thể xử lý các chức năng phía máy chủ như thu thập dữ liệu biểu mẫu, quản lý tệp trên máy chủ, sửa đổi cơ sở dữ liệu và  hơn thế nữa.

PHP là gì?

PHP là gì?

Nó rất phổ biến do tính chất mã nguồn mở và các tính năng linh hoạt. Nó cũng khá dễ sử dụng cho người mới bắt đầu, nhưng các lập trình viên chuyên nghiệp cũng có thể sử dụng các tính năng nâng cao hơn.
Sẽ thuận lợi hơn nếu  bạn vận hành một trang web WordPress, vì việc sử dụng ngôn ngữ này giúp cải thiện đáng kể mức độ tùy biến có thể có trên trang web.

2 cách kiểm tra phiên bản PHP đơn giản, hiệu quả nhất

Kiểm tra phiên bản PHP cục bộ 

Bước 1: Mở Command Prompt hoặc Terminal. 
Dùng Command Prompt hoặc Terminal để kiểm tra phiên bản PHP. Bạn có thể làm theo cách này nếu dùng SSH nhé. Ccahs mở: 
+ Mac – Mở Terminal từ mục Utilities (Tiện ích).
+ Linux – Mở Terminal từ màn hình hoặc nhấn Ctrl + Alt + T.
+ Windows – Nhấn ⌘ Win + R và gõ cmd.

Kiểm tra phiên bản PHP cục bộ 

Kiểm tra phiên bản PHP cục bộ

Bước 2: Kiểm tra phiên bản PHP đã cài đặt sẽ được hiển thị bằng cách nhập:
– php -v
Bước 3: Sửa lỗi phiên bản PHP
Không xuất hiện trên Windows nếu thấy xuất hiện thông báo: ‘php.exe’ is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file – (chương trình hoạt động được hay tập tin xử lý theo lô, không thể xác định ‘php.exe’ là lệnh nội bộ hay lệnh ngoài)
+ Tìm tập tin php.exe của bạn. 
+ Gõ set PATH=%PATH%;C:phpphp.exe => Enter.
+ Chạy lại php -v để kiểm tra phiên bản PHP cục bộ

Kiểm tra phiên bản PHP tại máy chủ web 

Bước 1: Mở code hoặc TextEdit hoặc Notepad để soạn văn bản
Bước 2: Nhập code kiểm tra phiên bản PHP 
echo ‘Current PHP version: ‘ . phpversion();
?>
Bước 3: Lưu tập tin PHP theo dạng
Click “File” (Tập tin) =>  “Save as” (Lưu Dưới dạng) và đặt tên 
Bước 4: Tạo báo cáo chi tiết 
Bước 5: Tải tập tin của bạn lên máy chủ chương trình máy khách FTP hoặc tải bảng điểu khiển quản trị.
Bước 6: Mở tập tin trên trình duyệt và tìm vị trí tập tin trên máy chủ.
Để xem dữ liệu, bạn truy cập vào www.yourdomain.com/info.php.

So sánh phiên bản PHP 7.0 đến 8.0

Phiên bản PHP 7.0

Như bạn có thể thấy từ  biểu đồ, PHP 7.0 là một cải tiến lớn về hiệu suất và  sử dụng bộ nhớ. Đối với trang  truy vấn cơ sở dữ liệu, phiên bản 7.0 nhanh hơn 3 lần so với 5.6 khi bật opcache  và nhanh hơn 2.7 lần khi không có opcache.Về việc sử dụng bộ nhớ, sự khác biệt cũng rất đáng kể! 

Phiên bản PHP 7.1

Phiên bản PHP 7.1

Phiên bản PHP 7.1

Không giống như các kiểu trả về khác, được áp dụng khi hàm được gọi, kiểu này được kiểm tra tại thời điểm biên dịch, có thể có nghĩa là tạo ra một lỗi  mà không  gọi hàm. 
Thông thường, một hàm chấp nhận hoặc trả về một mảng, hoặc một đối tượng triển khai Traversable, được sử dụng với foreach.. Tuy nhiên, vì mảng là kiểu nguyên thủy và có thể duyệt qua là một giao diện, nên hiện tại không có cách nào  sử dụng khai báo kiểu trong các tham số hoặc kiểu trả về để chỉ ra rằng giá trị có thể lặp lại.
Các tham số được khai báo với khả năng lặp có thể sử dụng giá trị null hoặc một mảng làm giá trị mặc định.

Phiên bản PHP 7.4 (In development)

FFI là một trong những tính năng làm cho Python và LuaJIT rất hữu ích để tạo mẫu nhanh. Nó cho phép bạn gọi các hàm C và sử dụng  kiểu dữ liệu C từ một ngôn ngữ lập trình thuần túy, cho phép bạn phát triển mã “hệ thống” hiệu quả hơn. 
Đối với PHP, FFI mở ra một cách để viết các phần mở rộng PHP và liên kết đến các thư viện C bằng PHP thuần túy. Điều này  làm cho phần mở rộng băm (`ext / hash`) luôn có sẵn.  tương tự như “date”. Phần mở rộng Hash cung cấp một tiện ích rất phong phú với nhiều thuật toán băm cực kỳ hữu ích trong các ứng dụng hiện đại, không chỉ trong mã người dùng mà còn  trong nội bộ.
FFI là một trong những tính năng làm cho Python và LuaJIT rất hữu ích để tạo mẫu nhanh. Nó cho phép bạn gọi các hàm C và sử dụng  kiểu dữ liệu C từ một ngôn ngữ lập trình thuần túy, cho phép bạn phát triển mã “hệ thống” hiệu quả hơn. Đối với PHP, FFI mở ra một cách để viết các phần mở rộng PHP và liên kết đến các thư viện C bằng PHP thuần túy.

Phiên bản PHP 8.0 mang đến tính năng gì mới?

Ngày 26/11, phiên bản PHP 8.0 chính thức được phát hành với nhiều thay đổi lớn, trong đó đáng chú ý là các tính năng mới bao gồm thuộc tính, kiểu nối và kiểu nối, toán tử null-safe, trình biên dịch JIT (Just In Time) và các đối số được đặt tên. 

Phiên bản PHP 8.0 mang đến tính năng gì mới?

Phiên bản PHP 8.0 mang đến tính năng gì mới?

 

  • Các kiểu liên hợp có điểm đặc biệt là một biến chứa nhiều kiểu dữ liệu.
  • Trình biên dịch JIT là một nhà phát triển cải thiện hiệu suất của các ứng dụng web bằng cách chuyển đổi mã thành các lệnh cho CPU trong quá trình thực thi.
  • Đặt tên  đối số mang lại nhiều lợi thế trong lập trình. Do đó, các nhà phát triển có thể gán giá trị cho  bất kỳ hàm, giá trị tên nào và bỏ qua các tham số tùy chọn.
  • Đồng thời, tăng tính nhất quán cho ngôn ngữ được nâng cấp.

Trên đây là 2 cách kiểm tra phiên bản PHP cũng như những so sánh giữa các phiên bản PHP hiện nay. Nếu bạn thấy bài viết của TENTEN hay và hữu ích thì hãy chia sẻ ngay cho bạn bè, người thân nhé!

DỊCH VỤ CLOUD SERVER TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI

phiên bản PHP

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “kiểm tra phiên bản PHP”

Kiểm tra phiên bản PHP trên xampp Các phiên bản PHP
Check version PHP Kiểm tra phiên bản PHP trên Ubuntu
Cách kiểm tra phiên bản Xampp Kiểm tra phiên bản PHP WordPress
Tải PHP Phiên bản PHP mới nhất

Bài viết liên quan

File php.ini là gì? 3 cách để xác định chính xác vị trí file php.ini?
Cách update PHP version lên phiên bản mới nhất với plugin
Hướng dẫn cách viết code 1 web bán hàng php đơn giản