Việc tạm dừng chứng thư số diễn ra khi khách hàng trực tiếp yêu cầu. Khi chứng thư số của khách hàng được bên cung cấp chữ ký số nhận thấy không còn đảm bảo đầy đủ các điều kiện để có thể tiếp tục hoạt động (ví dụ như khóa bí mật bị lộ,..) hoặc có yêu cầu tạm dừng CTS từ cơ quan chức năng (bộ TT&TT, cơ quan tố tụng, cơ quan công an, …).

Khi khách hàng có nhu cầu tạm ngừng chứng thư số, cần làm giấy đề nghị sau đó gửi cho nhà cung cấp hoặc nhân viên bán hàng. Mục đích chính khi sử dụng giấy đề nghị tạm dừng chứng thư số là tạm thời làm mất hiệu lực chứng thư số trong một thời gian xác định. Đây là một công cụ quan trọng trong việc quản lý và điều chỉnh việc sử dụng chứng thư số, đáp ứng các yêu cầu và sự thay đổi trong thực tế.

Chi tiết cách tạm dừng chứng thư số cho người mới

Chi tiết cách tạm dừng chứng thư số cho người mới

Thế nào là giấy đề nghị tạm dừng chứng thư số?

Chứng thư số được định nghĩa là chứng thư điện tử được cung cấp bởi tổ chức chuyên về chứng thực chữ ký số, nhằm cung cấp một nguồn thông tin đồng nhất về danh tính dựa trên khóa công khai của các cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan. Từ đó, chứng thư số xác minh rằng cá nhân hoặc tổ chức đó đã ký kết chữ ký số bằng cách sử dụng khóa bí mật tương ứng.

Với việc quyết định tạm dừng chứng thư số, chứng thư số mất hiệu lực tạm thời từ thời điểm đã được xác định. Giấy đề nghị tạm dừng chứng thư số là tấm vé quan trọng và phổ biến trong thực tế của các cá nhân và tổ chức.

Một mẫu giấy đề nghị tạm dừng chứng thư số được tạo ra để người đại diện theo pháp luật có thể đề nghị về việc tạm dừng chứng thư số theo mong muốn. Trong mẫu giấy cần nêu rõ ràng trình bày nội dung và lý do tạm ngừng, cung cấp thông tin đầy đủ về người đề nghị tạm dừng chứng thư số. Mẫu giấy đề nghị này được đăng ký theo Văn bản hợp nhất 25/VBHN-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Ngay sau khi hoàn thành việc lập biên bản, người đề nghị tạm dừng chứng thư số cần ký tên và ghi rõ họ tên của mình để biên bản có giá trị chính thức.

Đặt ra giấy đề nghị tạm dừng chứng thư số là một phương pháp quan trọng để tạm ngừng sử dụng chứng thư số trong một thời gian. Việc này có thể được áp dụng trong các trường hợp cần thiết như khi có sự thay đổi công việc, cần biện pháp để bảo vệ quyền riêng tư hoặc doanh nghiệp bị mất cơ sở hạ tầng công nghệ,…. Mẫu giấy đề nghị tạm dừng chứng thư số mang tính ràng buộc và là cách xác thực cho việc tạm dừng chứng thư số một cách hợp lệ và đúng quy trình.

Chi tiết cách tạm dừng chứng thư số cho người mới 2

Chi tiết cách tạm dừng chứng thư số cho người mới

Mẫu giấy đề nghị tạm dừng chứng thư số

Dưới đây là một mô tả về giấy đề nghị tạm dừng chứng thư số, bao gồm lý do, thông tin liên hệ và các yêu cầu cần thiết. Tuy nhiên, lưu ý rằng mỗi tổ chức hoặc ngành có thể có mẫu giấy đề nghị riêng phù hợp với yêu cầu cụ thể của họ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

….., ngày…tháng….năm…..

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM DỪNG CHỨNG THƯ SỐ

Kính gửi: Cục Công nghệ tin học – Ngân hàng Nhà nước

Họ và tên:………………………………………………. Giới tính:……….

Ngày sinh:…………. Nơi sinh:…………………………….. Quốc tịch:………………………

Số CMT/Hộ chiếu:……………………………….. Ngày cấp:………………. Nơi cấp:……………….

Nơi công tác:………………………………………… Mã đơn vị:………….

Địa chỉ nơi công tác:……….

Chức vụ:…………………………………. Bộ phận:…………………………

Số điện thoại:……………………….. Email(*):…………………………………………

Đề nghị tạm dừng chứng thư số:

Số chứng thư số: ………………….Ngày cấp:………… Ngày hết hạn:…………

Loại nghiệp vụ: (BC theo NĐ 82/TTLNH /DTBB/BC tài chính/BCTK…)…….

Nhằm sử dụng trong các nghiệp vụ thanh toán liên ngân hàng (TTLNH)):

□ Phê duyệt giao dịch                               □ Truyền thông

Thời gian tạm ngừng (không quá 06 tháng): Bắt đầu từ ngày ……… , đến ngày …………

Lý do tạm ngừng:………….………………………………………………………………

Tên tổ chức quản lý thuê bao:………………………………..

Người đại diện hợp pháp

(Không cần xác nhận nếu như thuê bao trực tiếp đề nghị tạm dừng)

Người đề nghị tạm dừng chứng thư số

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chú thích: (*) là những thông tin không bắt buộc.

Chi tiết cách tạm dừng chứng thư số cho người mới 4

Chi tiết cách tạm dừng chứng thư số cho người mới

Các nội dung trong giấy đề nghị tạm dừng chứng thư số

– Mở đầu của giấy:

+ Đề tên tổ chức hoặc cá nhân quản lý chứng thư số.

+ Các thông tin như Quốc hiệu, tiêu ngữ được ghi đầy đủ.

+ Nêu địa điểm và thời gian viết đơn.

+ Tên biểu mẫu cần đặt chính xác: “giấy đề nghị tạm dừng chứng thư số”.

– Giấy đề nghị: phần nội dung chính

+ Ghi rõ về thông tin về đơn vị tiếp nhận giấy đề nghị.

+ Đề nghị Cục Công nghệ tin học tạm dừng chứng thư số.

+ Đưa ra thông tin về người đề nghị tạm dừng chứng thư số.

+ Cung cấp thông tin về chứng thư số cần tạm ngừng.

+ Nêu các nội dung cần thiết trong giấy đề nghị.

– phần kết của giấy đề nghị:

+ Người đại diện pháp lý thực hiện ký.

+ Ký và ghi rõ họ tên của người đề nghị tạm dừng chứng thư số .

Tóm tắt quy trình tạm ngừng chứng thư số khi khách hàng có nhu cầu

Bước 1: Điền đủ thông tin trên Phiếu yêu cầu dịch vụ chứng thư số, sau đó gửi về cho nhân viên bán hàng hoặc bên cung cấp.

Bước 2: Yêu cầu tạm dừng chứng thư số của khách hàng sẽ được phê duyệt sau khi thông tin trên hồ sơ và yêu cầu của khách hàng được nhà cung cấp xác minh là hợp lệ và chính xác.

  • Trên đây là toàn bộ quy trình cũng như thông tin về cách thức tạm dừng chứng thư số. Chúc các bạn thành công!

Dịch vụ chữ ký số rẻ nhất chỉ từ 770.000đ/ năm

Chữ ký số mà Tenten.vn cung cấp được được VNISA chứng nhận:

    • An toàn vượt trội
    • Bảo mật tuyệt đối
    • Thời gian cấp nhanh chóng

🎁 Ưu đãi đặc biệt: Mua từ 1 năm tặng 100 số hóa đơn điện tử + Free 6 tháng sử dụng phần mềm kê khai BHXH.

Sử dụng ngay hôm nay để tiết kiệm thời gian và nâng cao độ an toàn cho công việc của bạn!

NHẬN ƯU ĐÃI CHỮ KÝ SỐ TẠI ĐÂY

Bài liên quan