Sau khi cài đặt CentOS, đôi khi chúng ta nhận ra rằng thời gian trong máy không đúng với múi giờ hiện tại mà lại được đặt mặc định theo múi giờ PST.
Việc chỉnh lại múi giờ trên VPS Linux CentOS khá đơn giản, sau đây là hướng dẫn đổi múi giờ trong CentOS.
Thay dổi múi giờ trên VPS Linux Centos

Cách 1: Dùng lệnh trên ssh

Đầu tiên, bạn sẽ phải biết múi giờ của nước bạn, danh sách múi giờ được liệt kê trong thư mục /usr/share/zoneinfo/
Thao tác đơn giản nhất để đổi múi giờ là tạo đường dẫn tới tập tin /etc/localtime. Trong câu lệnh sau là đổi múi giờ thành múi giờ của Việt Nam
Mã:

ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Hoặc bạn có thể sao chép và thay thế thiết lập giờ địa phương hiện tại bằng lệnh
Mã:

cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Để kiểm tra lại xem múi giờ đã được đổi chưa bạn dùng lệnh:
Mã:

date

Cách 2: Sử file php.ini (/etc/php.ini)

– Mở file php.ini, tìm:
Mã:

date.timezone =

– Thay thế bằng:
Mã:

date.timezone = Asia/Ho_Chi_Minh

– Restart apache:
Mã:

service httpd restart

Chúc các bạn đổi múi giờ thành công trên VPS Linux CentOS!

Thẻ: