Bắt đầu từ ngày 01/06/2017, Nhà Đăng Ký TENTEN theo thông báo của VNNIC – Trung tâm Internet Việt Nam sẽ bắt đầu thực hiện nghiệp vụ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn” được cấp không thông qua đấu giá (gọi tắt là chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet).
– Chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá là việc tổ chức, cá nhân chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng tên miền Internet dưới đuôi tên miền “.vn” được cấp không thông qua hình thức đấu giá cho tổ chức, cá nhân khác.
– Đảm bảo việc hoạt động tên miền trên hệ thống, không có rủi ro mất tên miền như việc hủy, đăng ký lại.
– Chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền không làm mất đi thời hạn sử dụng hiện tại của tên miền cũng như tạo điều kiện cho chủ thể được thực hiện chuyển tên miền cho chủ thể khách khi có nhu cầu chính đáng.
– Những trường hợp không được phép thực hiện:

+ Tên miền dưới .gov.vn
+ Tên miền thuộc danh sách tên miền giữ chỗ, bảo vệ
+ Tên miền đang tạm ngưng (do xử lý vi phạm, do hết hạn sử dụng).
+ Tên miền đang giữ nguyên hiện trạng (đang xử lý tranh chấp).
+ Tên miền đang xử lý vi phạm.
+ Tên miền được giữ chỗ trên hệ thống
– Lưu ý:
+ Tên miền đang trong quá trình chuyển nhượng không được cấp cho các tổ chức, cá nhân khác ngoài các bên đang thực hiện việc chuyển nhượng.
+ Trong quá trình chuyển nhượng tên miền: không thực hiện các nghiệp vụ sau: chuyển đổi NĐK, thay đổi tên chủ thể và hoàn trả tên miền;
+ NĐK phải có yêu cầu ràng buộc với các bên tham gia chuyển nhượng đảm bảo việc tên miền hoạt động bình thường (còn hạn sử dụng, không có tranh chấp, không vi phạm) cho đến kết quả cuối cùng của quá trình chuyển nhượng.
+ Các bên tham gia chuyển nhượng phải chịu trách nhiệm nếu việc chuyển nhượng không thực hiện được do trong quá trình chuyển nhượng, tên miền bị tạm ngừng hoặc thu hồi theo các quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Bộ TT&TT.

Thẻ: