Theo thông báo của Trung tâm dữ liệu – Datacenter (gọi tắt là DC), nơi các máy chủ của TenTen.vn đang vận hành các dịch vụ máy chủ, DC có kế hoạch bảo trì nguồn điện. Cụ thể:

Thời gian bảo trì: Từ 23:00 ngày 09/9/2022 đến 04:00 ngày 10/9/2022.

Trong thời gian bảo trì, TENTEN sẽ KHÔNG nhận được các yêu cầu của Quý khách gửi đến hệ thống. Nên trong trường hợp có vấn đề liên quan dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ hotline: 024. 73020.555 (24/7)

Rất mong Quý khách thông cảm về sự bất tiện này.

Trân trọng cảm ơn!