Tenten.vn đơn vị đăng ký tên miền top đầu việt nam

Nhà đăng ký chăm sóc khách hàng tên miền “.VN” xuất sắc nhất năm 2021

Hồ sơ & Quy trình đăng ký SSL

Hồ sơ & Quy trình đăng ký SSL

 • Chứng thực rằng website của bạn an toàn với người dùng.
 • Bảo mật dữ liệu thông tin đăng ký của khách hàng 100%.
 • Mức giá ưu đãi nhất thị trường.
 • Hỗ trợ 24/7/365, hoàn toàn bằng tiếng Việt.
DV SSL
 • Thông tin Chủ sở hữu tên miền đăng ký sử dụng chứng thư (WHOIS).
 • Đối với các doanh nghiệp có tên miền đăng ký liên quan đến tài chính, kế toán hoặc có yếu tố nhạy cảm, cần bổ sung thêm Giấy phép đăng ký kinh doanh.
OV SSL
 • Thông tin về chủ sở hữu tên miềnt đăng ký sử dụng chứng thư (WHOIS) TENTEN.
 • Thông tin doanh nghiệp tại một nguồn tham chiếu phổ biến TENTEN.
 • Giấy đăng ký kinh doanh (doanh nghiệp/ tổ chức được thành lập theo giấy phép bắt buộc cần bổ sung thêm giấy phép này và 1 nguồn tham chiếu trực tuyến) TENTEN.
 • Bản đăng ký sử dụng chứng thư (Digital Certificate Application Form) đã được ký, đóng dấu.
EV SSL
 • Thông tin về chủ sở hữu tên miềnt đăng ký sử dụng chứng thư (WHOIS) TENTEN.
 • Thông tin doanh nghiệp tại một nguồn tham chiếu phổ biến TENTEN.
 • Giấy đăng ký kinh doanh (doanh nghiệp/ tổ chức được thành lập theo giấy phép bắt buộc cần bổ sung thêm giấy phép này và 1 nguồn tham chiếu trực tuyến) TENTEN.
 • Bản đăng ký sử dụng chứng thư (ExtendedSSL Certificate Request) đã được ký, đóng dấu.
Wildcard
 • Hồ sơ của loại chứng thư chính: DV SSL hoặc OV SSL
SANs
 • Hồ sơ của loại chứng thư chính: DV/ OV/ EV SSL

Lưu ý:

Giấy đăng ký kinh doanh là: Giấy đăng ký kinh doanh do Bộ/ Sở Kế hoạch - Đầu tư cấp; Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp (nếu là Công ty Chứng khoán)... và các giấy phép điều chỉnh (nếu có).

Các thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại của doanh nghiệp trên Giấy phép đăng ký kinh doanh, SSC, WHOIS và các nguồn tham chiếu khác phải trùng khớp tuyệt đối.

Quy trình đăng ký
 • Khách hàng ký hợp đồng với TENTEN khách hàng giữ 1 bản,TENTEN giữ 1 bản.

 • Khách hàng thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho TENTEN.

 • Khách hàng gửi bản mềm bộ hồ sơ đăng ký theo yêu cầu cụ thể với từng loại SSL.

 • TENTEN tiến hành đăng ký Chứng thư số SSL cho khách hàng, đồng thời phối hợp, điều chỉnh và bổ sung các thông tin cần thiết để đáp ứng tiêu chuẩn kiểm duyệt. Sau đó TENTEN gửi lại khách hàng “Bản khai đăng ký sử dụng Chứng thư số SSL” ký theo yêu cầu cụ thể với từng loại SSL.

 • Khách hàng ký, đóng dấu và các thỏa thuận sử dụng SSL theo mẫu của GlobalSign, sau đó gửi bản scan định dạng PDF vào địa chỉ mail của TENTEN.

 • TENTEN và GlobalSign tiến hành kiểm duyệt, cấp phát Chứng thư số SSL GlobalSign cho khách hàng.

 • Hệ thống cấp phát SSL GlobalSign và gửi thông báo hướng dẫn kích hoạt SSL tới Địa chỉ mail Admin của Website do khách hàng đăng ký.

Nếu quý khách hàng có bất cứ thắc mắc nào về SSL, vui lòng gửi email đến hòm thư: ssl@tenten.vn để đc giải đáp.