Nhà đăng ký chăm sóc khách hàng tên miền ".VN" xuất sắc nhất năm 2021

Bảng giá Tên miền

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM .VN

Tên miền .VN
Lệ phí đăng ký (*)

(không chịu thuế)


(1)

Phí duy trì (**)

(không chịu thuế)


(2)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu

(chưa bao gồm VAT)

(3)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo

(chưa bao gồm VAT)

(4)

Tổng tiền năm đầu

(đã bao gồm 10% VAT)


= (1+2+3) + 10%*(3)

Tổng tiền năm tiếp theo

(đã bao gồm 10% VAT)


= (2+4) + 10%*(4)
Đăng ký
.vn 200.000đ 350.000đ 200.000đ 100.000đ 770.000đ 460.000đ Đăng ký
.com.vn  | .net.vn  | .biz.vn 200.000đ 250.000đ 200.000đ 100.000đ 670.000đ 360.000đ Đăng ký
.name.vn Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet 30.000đ 30.000đ 20.000đ 20.000đ 82.000đ 52.000đ Đăng ký
.org.vn  | .info.vn  | .gov.vn Chủ thể phải là cơ quan chức năng quản lý Nhà nước mới được phép đăng ký  | .edu.vn  | .pro.vn  | .health.vn  | .ac.vn  | Tên miền theo giới hạn địa giới hành chính .VN .angiang.vn  | .bacgiang.vn  | .backan.vn  | .baclieu.vn  | .bacninh.vn  | .baria-vungtau.vn  | .bentre.vn  | .binhdinh.vn  | .binhduong.vn  | .binhphuoc.vn  | .binhthuan.vn  | .camau.vn  | .cantho.vn  | .caobang.vn  | .daklak.vn  | .daknong.vn  | .danang.vn  | .dienbien.vn  | .dongnai.vn  | .dongthap.vn  | .gialai.vn  | .hagiang.vn  | .haiduong.vn  | .haiphong.vn  | .hanam.vn  | .hanoi.vn  | .hatinh.vn  | .haugiang.vn  | .hoabinh.vn  | .hungyen.vn  | .khanhhoa.vn  | .kiengiang.vn  | .kontum.vn  | .laichau.vn  | .lamdong.vn  | .langson.vn  | .laocai.vn  | .longan.vn  | .namdinh.vn  | .nghean.vn  | .ninhbinh.vn  | .ninhthuan.vn  | .phutho.vn  | .phuyen.vn  | .quangbinh.vn  | .quangnam.vn  | .quangngai.vn  | .quangninh.vn  | .quangtri.vn  | .soctrang.vn  | .sonla.vn  | .tayninh.vn  | .thaibinh.vn  | .thainguyen.vn  | .thanhhoa.vn  | .thanhphohochiminh.vn  | .thuathienhue.vn  | .tiengiang.vn  | .travinh.vn  | .tuyenquang.vn  | .vinhlong.vn  | .vinhphuc.vn  | .yenbai.vn  | .int.vn 120.000đ 150.000đ 200.000đ 100.000đ 490.000đ 260.000đ Đăng ký
.vn có 1 ký tự Tên miền .vn có 1 và 2 ký tự đăng ký theo chính sách đấu giá sẽ được cập nhật sau theo quy định của VNNIC. Hiện tại chưa thể đăng ký được các tên miền này. 200.000đ 40.000.000đ 200.000đ 100.000đ 40.420.000đ 40.110.000đ
.vn có 2 ký tự Tên miền .vn có 1 và 2 ký tự đăng ký theo chính sách đấu giá sẽ được cập nhật sau theo quy định của VNNIC. Hiện tại chưa thể đăng ký được các tên miền này. 200.000đ 10.000.000đ 200.000đ 100.000đ 10.420.000đ 10.110.000đ
Tên miền Tiếng Việt 0đ 20.000đ 20.000đ 20.000đ 42.000đ 42.000đ Đăng ký
Transfer tên miền .VN
về TENTEN

Phí transfer

(1)

Phí duy trì (**)

(không chịu thuế)

(2)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo

(chưa bao gồm VAT)

(3)

Tổng tiền transfer + sử dụng năm tiếp theo

(đã bao gồm 10% VAT)

= (1+2+3) + 10%*(3)
Đăng ký
.vn Miễn phí 350.000đ 100.000đ 460.000đ Đăng ký
.com.vn  | .net.vn  | .biz.vn Miễn phí 250.000đ 100.000đ 360.000đ Đăng ký
.name.vn Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet Miễn phí 30.000đ 20.000đ 52.000đ Đăng ký
.org.vn  | .info.vn  | .gov.vn Chủ thể phải là cơ quan chức năng quản lý Nhà nước mới được phép đăng ký  | .edu.vn  | .pro.vn  | .health.vn  | .ac.vn  | Tên miền theo giới hạn địa giới hành chính .VN .angiang.vn  | .bacgiang.vn  | .backan.vn  | .baclieu.vn  | .bacninh.vn  | .baria-vungtau.vn  | .bentre.vn  | .binhdinh.vn  | .binhduong.vn  | .binhphuoc.vn  | .binhthuan.vn  | .camau.vn  | .cantho.vn  | .caobang.vn  | .daklak.vn  | .daknong.vn  | .danang.vn  | .dienbien.vn  | .dongnai.vn  | .dongthap.vn  | .gialai.vn  | .hagiang.vn  | .haiduong.vn  | .haiphong.vn  | .hanam.vn  | .hanoi.vn  | .hatinh.vn  | .haugiang.vn  | .hoabinh.vn  | .hungyen.vn  | .khanhhoa.vn  | .kiengiang.vn  | .kontum.vn  | .laichau.vn  | .lamdong.vn  | .langson.vn  | .laocai.vn  | .longan.vn  | .namdinh.vn  | .nghean.vn  | .ninhbinh.vn  | .ninhthuan.vn  | .phutho.vn  | .phuyen.vn  | .quangbinh.vn  | .quangnam.vn  | .quangngai.vn  | .quangninh.vn  | .quangtri.vn  | .soctrang.vn  | .sonla.vn  | .tayninh.vn  | .thaibinh.vn  | .thainguyen.vn  | .thanhhoa.vn  | .thanhphohochiminh.vn  | .thuathienhue.vn  | .tiengiang.vn  | .travinh.vn  | .tuyenquang.vn  | .vinhlong.vn  | .vinhphuc.vn  | .yenbai.vn  | .int.vn Miễn phí 150.000đ 100.000đ 260.000đ Đăng ký
.vn có 1 ký tự Tên miền .vn có 1 và 2 ký tự đăng ký theo chính sách đấu giá sẽ được cập nhật sau theo quy định của VNNIC. Hiện tại chưa thể đăng ký được các tên miền này. Miễn phí 40.000.000đ 100.000đ 40.110.000đ
.vn có 2 ký tự Tên miền .vn có 1 và 2 ký tự đăng ký theo chính sách đấu giá sẽ được cập nhật sau theo quy định của VNNIC. Hiện tại chưa thể đăng ký được các tên miền này. Miễn phí 10.000.000đ 100.000đ 10.110.000đ
Tên miền Tiếng Việt Miễn phí 20.000đ 20.000đ 42.000đ Đăng ký

Ghi chú: (*), (**): Biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Tên miền Quốc tế Phí khởi tạo Phí đăng ký Phí duy trì /năm Transfer về Tenten Đăng ký
.com
198.000đ 299.000đ 225.000đ Đăng ký
.net
198.000đ 319.000đ 275.000đ Đăng ký
.org
339.000đ 339.000đ 280.000đ Đăng ký
.info
79.000đ 425.000đ 335.000đ Đăng ký
.biz
45.000đ 370.000đ 350.000đ Đăng ký
.club
70.000đ 360.000đ 350.000đ Đăng ký
.pw
9.000đ 475.000đ 410.000đ Đăng ký
.xyz
25.000đ 285.000đ 235.000đ Đăng ký
.click
90.000đ 245.000đ 205.000đ Đăng ký
.work
175.000đ 215.000đ 175.000đ Đăng ký
.top
120.000đ 140.000đ 140.000đ Đăng ký
.site
1.000đ 770.000đ 675.000đ Đăng ký
.online
20.000đ 790.000đ 720.000đ Đăng ký
.tech
45.000đ 1.350.000đ 1.080.000đ Đăng ký
.shop
60.000đ 890.000đ 890.000đ Đăng ký
.host
115.000đ 2.480.000đ 1.980.000đ Đăng ký
.space
9.000đ 475.000đ 410.000đ Đăng ký
.cm
2.830.000đ 2.830.000đ 2.545.000đ Đăng ký
.ac
1.630.000đ 1.630.000đ 1.465.000đ Đăng ký
.kiwi,.buzz
835.000đ 835.000đ 680.000đ Đăng ký
.global
1.920.000đ 1.920.000đ 1.535.000đ Đăng ký
.onl,.pictures
315.000đ 315.000đ 280.000đ Đăng ký
.press
115.000đ 1.920.000đ 1.535.000đ Đăng ký
.vip
345.000đ 345.000đ 310.000đ Đăng ký
.creditcard
3.630.000đ 3.630.000đ 2.905.000đ Đăng ký
.investments,.credit,.accountants,.loans,.energy
,.tires,.gold,.porn,.adult,.reise
,.best
2.480.000đ 2.480.000đ 1.980.000đ Đăng ký
.juegos,.hosting
8.700.000đ 8.700.000đ 7.995.000đ Đăng ký
.world
65.000đ 770.000đ 675.000đ Đăng ký
.toys
1.080.000đ 1.080.000đ 960.000đ Đăng ký
.tel
338.000đ 338.000đ 288.000đ Đăng ký
.mx
1.320.000đ 1.320.000đ 1.185.000đ Đăng ký
.okinawa
270.000đ 270.000đ 250.000đ Đăng ký
.tokyo
25.000đ 285.000đ 235.000đ Đăng ký
.christmas
1.400.000đ 1.400.000đ 1.350.000đ Đăng ký
.ai
2.299.000đ 2.299.000đ 2.070.000đ Đăng ký
.website
30.000đ 480.000đ 385.000đ Đăng ký
.vegas
1.200.000đ 1.200.000đ 1.100.000đ Đăng ký
.cricket
1.835.000đ 1.835.000đ 1.470.000đ Đăng ký
.poker
1.080.000đ 1.080.000đ 1.000.000đ Đăng ký
.pro
90.000đ 415.000đ 350.000đ Đăng ký
.cloud
140.000đ 415.000đ 400.000đ Đăng ký
.futbol,.rocks
495.000đ 495.000đ 445.000đ Đăng ký
.band,.video
575.000đ 575.000đ 460.000đ Đăng ký
.sg,.com.sg
bao gồm cả chi phí thuê địa chỉ bên SG
1.770.000đ 1.770.000đ 1.600.000đ Đăng ký
.me.uk
200.000đ 200.000đ 190.000đ Đăng ký
.accountant
770.000đ 770.000đ 615.000đ Đăng ký
.win
90.000đ 665.000đ 665.000đ Đăng ký
.ski
940.000đ 940.000đ 860.000đ Đăng ký
.id
770.000đ 770.000đ 575.000đ Đăng ký
.store
1.150.000đ 1.150.000đ 1.080.000đ Đăng ký
.uk
0đ 0đ 0đ Đăng ký
.rip
445.000đ 445.000đ 378.000đ Đăng ký
.casino
3.570.000đ 3.570.000đ 3.070.000đ Đăng ký
.green
1.435.000đ 1.435.000đ 1.415.000đ Đăng ký
.hiv
Phí đăng ký tên miền .hiv sẽ được trích ra 125$ để ủng hộ vào Quỹ phòng chống HIV/AIDS
5.275.000đ 5.275.000đ 4.800.000đ Đăng ký
.mortgage
950.000đ 950.000đ 875.000đ Đăng ký
.webcam,.trade,.country,.beer
685.000đ 685.000đ 560.000đ Đăng ký
.ninja
430.000đ 430.000đ 430.000đ Đăng ký
.dance
545.000đ 545.000đ 470.000đ Đăng ký
.fun
9.000đ 450.000đ 450.000đ Đăng ký
.attorney
1.055.000đ 1.055.000đ 970.000đ Đăng ký
.glass
1.150.000đ 1.150.000đ 965.000đ Đăng ký
.rich
62.200.000đ 62.200.000đ 50.200.000đ Đăng ký
.sc
2.620.000đ 2.620.000đ 2.355.000đ Đăng ký
.com.idn,.net.idn
245.000đ 245.000đ 211.000đ Đăng ký
.com.co,.nom.co,.net.co
445.000đ 445.000đ 375.000đ Đăng ký
.la
880.000đ 880.000đ 790.000đ Đăng ký
.mobi
105.000đ 485.000đ 410.000đ Đăng ký
.us
268.000đ 268.000đ 215.000đ Đăng ký
.in
560.000đ 560.000đ 450.000đ Đăng ký
.xxx
2.620.000đ 2.620.000đ 2.000.000đ Đăng ký
.so,.br.com,.uy.com,.za.com,.gb.com

1.770.000đ 1.770.000đ 1.560.000đ Đăng ký
.hn
1.730.000đ 1.730.000đ 1.550.000đ Đăng ký
.mn
1.120.000đ 1.120.000đ 1.000.000đ Đăng ký
.be
400.000đ 400.000đ 360.000đ Đăng ký
.vc
940.000đ 940.000đ 800.000đ Đăng ký
.holdings,.ventures,.camera,.diamonds,.voyage
,.camp,.codes,.holiday,.viajes,.expert
,.cruises,.flights,.villas,.tienda,.condos
,.maison,.dating,.partners,.clinic,.dental
,.financial,.fund,.surgery,.tax,.university
,.claims,.finance,.insure,.capital,.engineering
,.healthcare,.restaurant,.lease,.furniture,.pizza
,.delivery,.coach,.legal,.memorial,.apartments
,.bingo,.golf,.tours,.tennis
1.195.000đ 1.195.000đ 955.000đ Đăng ký
.eu
bao gồm cả chi phí thuê địa chỉ bên EU
595.000đ 595.000đ 595.000đ Đăng ký
.tv
730.000đ 730.000đ 680.000đ Đăng ký
.tw,.com.tw,.org.tw
975.000đ 975.000đ 860.000đ Đăng ký
.co
255.000đ 650.000đ 580.000đ Đăng ký
.cc,.rentals,.cab,.repair,.house
,.florist,.boutique,.cheap,.farm,.watch
,.zone,.properties,.events,.productions,.cards
,.catering,.community,.tools,.industries,.parts
,.cool,.exchange,.gripe,.foundation,.republican
, .vet,.kaufen,.deals,.discount,.fitness
,.life,.guide,.surf,.direct,.gifts
,.sarl,.immo,.wtf,.uno,.casa
,.party,.yoga,.science,.money,.wedding
,.fashion,.garden,.style,.school,.social 
,.sale,.gives,.moda,.immobilien,.democrat
,.plus,.fit,.chat,.express,.racing
,.download,.faith,.review,.date,.loan
,.lol,.pub,.consulting,.market,.engineer
,.auction,.software,.rehab,.forsale,.army
,.airforce
770.000đ 770.000đ 675.000đ Đăng ký
.ws
698.000đ 698.000đ 650.000đ Đăng ký
.bz
690.000đ 690.000đ 550.000đ Đăng ký
.me
125.000đ 650.000đ 580.000đ Đăng ký
.asia
40.000đ 350.000đ 310.000đ Đăng ký
.name
410.000đ 410.000đ 410.000đ Đăng ký
.jp,.co.jp
1.750.000đ 1.750.000đ 1.575.000đ Đăng ký
.bike,.clothing,.guru,.singles,.estate
,.contractors,.land,.construction,.enterprises,.vacations
,.training,.builders,.domains,.computer,.academy
,.bargains,.gift,.photo,.works,.care
,.media,.associates,.cash,.digital
720.000đ 720.000đ 675.000đ Đăng ký
.plumbing
1.100.000đ 1.100.000đ 960.000đ Đăng ký
.cz
1.220.000đ 1.220.000đ 1.100.000đ Đăng ký
.cleaning
1.040.000đ 1.040.000đ 960.000đ Đăng ký
.am
1.940.000đ 1.940.000đ 1.745.000đ Đăng ký
.in.net,.jpn.com
300.000đ 300.000đ 270.000đ Đăng ký
.black
1.080.000đ 1.080.000đ 990.000đ Đăng ký
.ceo
2.485.000đ 2.485.000đ 1.985.000đ Đăng ký
.bar
40.000đ 1.835.000đ 1.470.000đ Đăng ký
.careers,.recipes,.limo
1.195.000đ 1.195.000đ 1.075.000đ Đăng ký
.wiki,.ink
1.000.000đ 1.000.000đ 800.000đ Đăng ký
.rest
45.000đ 900.000đ 720.000đ Đăng ký
.blackfriday,.audio,.hiphop,.diet,.property

3.000.000đ 3.000.000đ 2.750.000đ Đăng ký
.fish,.bid,.vodka,.rodeo,.soy
,.horse,.fishing,.cooking,.nyc,.church

735.000đ 735.000đ 590.000đ Đăng ký
.vision,.services,.fail,.town,.limited

835.000đ 835.000đ 750.000đ Đăng ký
.tattoo,.ae.org,.ar.com,.cn.com,.de.com
,.eu.com,.gb.net,.gr.com,.hu.com,.kr.com
,.no.com,.qc.com,.ru.com,.sa.com,.se.com
,.se.net,.uk.com,.uk.net,.us.com
900.000đ 900.000đ 820.000đ Đăng ký
.equipment,.gallery,.graphics,.lighting,.photography
,.technology,.directory,.today,.tips,.company
,.center,.support,.solutions,.photos,.management
,.systems,.education,.institute,.international,.agency
,.supplies,.supply,.exposed,.schule,.network
,.business,.football
540.000đ 540.000đ 485.000đ Đăng ký
.sexy
1.220.000đ 1.220.000đ 1.080.000đ Đăng ký
.marketing
975.000đ 975.000đ 875.000đ Đăng ký
.guitars,.flowers
2.850.000đ 2.850.000đ 2.680.000đ Đăng ký
.coffee
720.000đ 720.000đ 685.000đ Đăng ký
.shoes
1.050.000đ 1.050.000đ 960.000đ Đăng ký
.pics,.help
650.000đ 650.000đ 580.000đ Đăng ký
.report,.reisen,.gratis,.city
480.000đ 480.000đ 385.000đ Đăng ký
.email
95.000đ 540.000đ 485.000đ Đăng ký
.blue,.pink,.red,.kim
385.000đ 385.000đ 350.000đ Đăng ký
.nagoya,.jp.net,.yokohama
285.000đ 285.000đ 235.000đ Đăng ký
.link
90.000đ 270.000đ 215.000đ Đăng ký
.kitchen,.solar
1.050.000đ 1.050.000đ 955.000đ Đăng ký
.io
999.000đ 1.580.000đ 1.580.000đ Đăng ký
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

Các dịch vụ đi kèm Tên miền

Tên dịch vụ Phí cài đặt Duy trì hàng năm Ghi chú
Managed DNS domain 4 domain 4 Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel
Domain forwarding domain 4 domain 4 Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Web đã có sẵn
Khóa tên miền domain 4 domain 4 Tăng cường bảo mật cho tên miền chống transfer
Bảo mật thông tin tên miền domain 4 domain 4 Toàn bộ thông tin Whois tên miền của bạn sẽ được dấu kín hoàn toàn với mọi công cụ Whois
Hỗ trợ trực tuyến
TENTEN.VN CÓ THỂ HỖ TRỢ GÌ CHO BẠN ?