Bạn muốn làm cho biểu mẫu của mình dễ điền nhất có thể . Đó là nơi Checkbox HTML hay còn được gọi lòa hộp kiểm xuất hiện.

Bài viết này Tenten sẽ giải thích chi tiết Checkbox HTML là gì, sử dụng Checkbox HTML như thế nào.

Checkbox HTML là gì?

Checkbox HTML hay hộp kiểm, hộp lựa chọn hoặc hộp đánh dấu là một hộp tương tác nhỏ có thể được người dùng bật tắt để cho biết lựa chọn khẳng định hoặc phủ định. Nó thường được tìm thấy trong các biểu mẫu nhập HTML, hộp thoại và trong GUI của các ứng dụng và hệ điều hành.

Khi được nhấp vào, dấu kiểm (✓) xuất hiện bên trong Checkbox HTML, để biểu thị một lựa chọn khẳng định (có). Khi được nhấp lại, dấu kiểm sẽ biến mất, cho biết lựa chọn phủ định (không).

Checkbox HTML

Checkbox HTML được sử dụng khi có thể cần chọn nhiều tùy chọn hoặc như một cách dễ dàng để bật hoặc tắt một cài đặt trong chương trình phần mềm. Chọn hộp sẽ bật cài đặt đó và bỏ chọn sẽ tắt cài đặt đó.

Checkbox HTML giúp đăng ký nhận bản tin của bạn hoặc thực hiện một hành động khác trên trang web của bạn dễ dàng như chọn hộp kiểm. Họ cũng có thể cho phép người dùng chọn một hoặc một số tùy chọn trong danh sách. Điều đó giúp khách truy cập có thể hỏi họ đã nghe về thương hiệu của bạn như thế nào, sở thích của họ là gì và những câu hỏi phức tạp khác mà không yêu cầu họ gõ những câu trả lời dài dòng.

Điều đó cũng làm cho khách truy cập có thể thực hiện các hành động phức tạp hơn, chẳng hạn như đăng ký nhiều bản tin cùng một lúc.

Ví dụ về Checkbox HTML

Dưới đây là một ví dụ tương tác của nhiều Checkbox HTML. Để chọn một hộp kiểm hoặc đặt một dấu kiểm vào Checkbox HTML bằng chuột máy tính, hãy nhấp vào hộp kiểm bằng nút chuột trái. Để chọn hộp kiểm bằng màn hình cảm ứng, hãy chạm ngón tay của bạn vào hộp kiểm. Nếu một hộp được chọn, bạn có thể bỏ chọn hộp đó bằng cách nhấp hoặc nhấn lại vào hộp đó.

Checkbox HTML

Mẹo

Nếu bạn đang sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, kích thước nhỏ của màn hình có thể khiến bạn khó nhấn vào hộp kiểm. Trên các thiết bị này, bạn có thể phóng to màn hình để phóng to hộp kiểm, giúp bạn chạm dễ dàng hơn. Để phóng to, hãy chụm các ngón tay lại bằng chuyển động hướng ra ngoài.

Ghi chú
Tùy thuộc vào trình duyệt và thiết bị của bạn, dấu hộp kiểm có thể là dấu kiểm, X hoặc hộp liền để cho biết nó được chọn.

Đầu vào Checkbox HTML 

Trong HTML, Checkbox HTML là một <phần tử đầu vào> với thuộc tính kiểu được xác định là “hộp kiểm”. Cú pháp hoàn chỉnh là:

<input type="checkbox">

Checkbox HTML thường cũng chứa thuộc tính tên và giá trị. Cặp tên / giá trị này sẽ được gửi đến máy chủ khi biểu mẫu được gửi.

Checkbox HTML

Ví dụ: giả sử một biểu mẫu có các hộp kiểm đang hỏi về cách ai đó đã nghe về doanh nghiệp của bạn. Trong trường hợp đó, thuộc tính tên của mỗi phần tử đầu vào có thể là “nguồn”. Một trong những thuộc tính giá trị của phần tử đầu vào có thể là instagram. Vì vậy, dữ liệu được gửi đến máy chủ sẽ là “source = instagram.”

Nếu thuộc tính giá trị không được chỉ định, thì giá trị được báo cáo là “bật” theo mặc định.

Cách tạo hộp kiểm Checkbox HTML

Để tạo một hộp kiểm Checkbox HTML trên một trang web, hãy sử dụng thẻ  như hình dưới đây. Đoạn mã dưới đây là từ ví dụ trên đã tạo hộp kiểm theo sau là văn bản “Hộp kiểm 1”.

<input type="checkbox" name="Example-1" value="on" id="Example-1"> Check box 1

Để thực hiện một hành động dựa trên các hộp đã chọn, nó phải được bao gồm trong thẻ được gửi như một phần của biểu mẫu. Khi được gửi, nó được gửi tới Perl, PHP, Python hoặc một ngôn ngữ script khác để lấy hộp kiểm nào đã được chọn và thực hiện hành động cần thiết.

Checkbox HTML

Bài toán đặt ra là, đầu tiên kiểm tra xem Checkbox HTML lựa chọn đã được check hay chưa, nếu chưa check thì check vào ô checkbox đó với hai trường hợp là đối với group có một checkbox và group có nhiều checkbox.Tương tự Radio button cả cách chọn và kiểm tra lại. Ngoài ra cả hai thằng đều có thể chọn và kiểm tra theo: value, Text

Trường hợp check một checkbox:

Hay với trường hợp có nhiều checkbox:

Để biết được element này có phải là Checkbox HTML hay không, ta sẽ dựa vào attribute trong thẻ HTML của phần tử, ở ví dụ trên ta có thể quan sát thấy các Checkbox HTML đều có type = “checkbox”.

Đầu tiên, ta sẽ kiểm tra xem checkbox này đã được check hay chưa, hay kiểm tra checkbox này có giá trị default đã đúng chưa – và thường thì giá trị default của cách checkbox sẽ là chưa check, bằng cách sử dụng hàm Selected().Nếu như checkbox đó đã được check, kết quả trả về là True, và ngược lại chưa được check thì kết quả trả về là False.

//Kiểm tra check box đã được check hay chưaBoolean isSelected = driver.FindElement(By.Id(“isAgeSelected”)).Selected;//Nếu chưa được check thì click vào ô check box đóif(isSelected == false){ driver.FindElement(By.Id(“isAgeSelected”)).Click();}

Có thể thực hiện với trường hợp ngược lại là nếu checkbox đã được check thì thực hiện bỏ check cho check box, trường hợp này về bản chất thì không khác so với trường hợp true, vì với check box thì ta click lần 1 là check, click tiếp lần 2 thì là bỏ check, do đó ta cũng sẽ làm tương tự đối với trường hợp false này.

Với trường hợp có nhiều check box và ta muốn check nhiều hơn 1 trong số đó thì cũng chỉ cần kiểm tra và thêm thao tác click vào ô checkbox tiếp theo muốn

check:id=”easycont”>/div/div<2>/div<2>/div<2>/div<1>/label/input”)).Click();//Check ô checkbox tiếp theodriver.FindElement(By.XPath (“.//*<
id=”easycont”>/div/div<2>/div<2>/div<2>/div<2>/label/input”)).Click();

Và cách hay hơn là chúng ta dùng vòng lặp để xác định

// Tìm các checkbox element cùng loại theo typeIList oCheckBox = driver.FindElements(By.XPath(“https://div<
type=”checkbox”>”));// Hàm Count sẽ trả cho bạn số lượng checkbox/radio nó lấy được lưu vào biến Sizeint Size = oCheckBox.Count;// Start the loop from first checkbox to last checkboxefor (int i = 0; i  

Kích thước hộp kiểm Checkbox HTML

Giả sử bạn muốn thay đổi kích thước của hộp kiểm Checkbox HTML. Bạn có thể làm như vậy bằng hai phương pháp khác nhau.

Phương pháp đầu tiên là đặt thuộc tính chiều rộng và chiều cao trong CSS. Trong ví dụ bên dưới, tôi đặt chiều rộng và chiều cao của hộp kiểm thành 10px. Điều đó làm cho hộp kiểm nhỏ hơn kích thước mặc định của nó, khoảng 13px x 13px trong Chrome.

Phương pháp thứ hai là sử dụng thuộc tính biến đổi CSS . Cụ thể, bạn sẽ sử dụng phương thức scale () để thay đổi kích thước của hộp kiểm. Bất kỳ giá trị nào bạn đặt bên trong dấu ngoặc đơn sẽ làm tăng hoặc giảm kích thước của hộp kiểm bằng bội số kích thước ban đầu của nó. Phương pháp này hoạt động cho tất cả các trình duyệt chính, bao gồm cả Mozilla Firefox. Trong ví dụ bên dưới, tôi đặt thuộc tính biến đổi thành tỷ lệ (1.5) để nó gấp một lần rưỡi kích thước mặc định của nó.

Sự khác biệt giữa hộp kiểm Checkbox HTML và nút radio

Hộp kiểm luôn là một hộp vuông và cho phép chọn một hoặc nhiều mục. Nút radio là một vòng tròn chỉ cho phép chọn một tùy chọn. Nếu bạn đang tạo một danh sách cần chọn nhiều tùy chọn, hãy sử dụng các hộp kiểm. Nếu bạn chỉ muốn chọn một tùy chọn và ngăn nhiều tùy chọn được chọn, hãy sử dụng nút radio.

Checkbox HTML

Tôi nên sử dụng “hộp kiểm” hay “hộp kiểm” trong văn bản của mình?

Cả hai biểu mẫu đều đúng và việc sử dụng nó phụ thuộc vào hướng dẫn kiểu bạn đang làm theo. Khi mô tả một hộp hoặc đối tượng có thể chọn, chúng tôi làm theo Hướng dẫn Kiểu dáng của Microsoft và viết “hộp kiểm” dưới dạng hai từ trong tất cả các bài viết của chúng tôi. Khi mô tả một giá trị thuộc tính, chẳng hạn như giá trị “hộp kiểm” trong thẻ đầu vào HTML, nó phải là một từ.

Tặng miễn phí bộ Plugin 359$ giúp khách hàng tối ưu SEO website

Bộ 3 plugin Tenten.vn tặng hoàn toàn miễn phí cho tất cả các khách hàng gồm:

  • Rank Math Pro – Tối ưu SEO
  • WP rocket – Tăng tốc độ tải trang
  • Imagify – Nén dung lượng ảnh

Áp dụng khi Đăng ký mới Hosting/ Email Server!

Sở hữu ngay bộ 3 công cụ giúp website của bạn ONTOP GOOGLE!

NHẬN BỘ PLUGIN SEO MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

Lời kết

Hi vọng với bài viết này Tenten đã giúp các bạn hiểu được cách mà một custom Checkbox HTML hoạt động như thế nào để từ đó có thể tự làm ra được nhiều custom Checkbox HTML hay radio khác hoặc có thể hiểu được các đoạn code trên mạng họ làm như thế nào và cách làm ra sao để có thể áp dụng vào dự án của các bạn một cách hiệu quả.

MiraWEB – Tạo website tự động bằng AI trong 30 giây

  • Bằng công nghệ AI, MiraWEB sẽ tạo ra một trang web chuyên nghiệp với ý tưởng của riêng bạn chỉ với vài cú click
  • Không cần phải có kiến thức về lập trình hay thiết kế, website của bạn sẽ được tối ưu nội dung và hình ảnh chỉ trong giây lát

TRẢI NGHIỆM NGAY MiraWEB

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “checkbox html”

Checkbox checked Checkbox Bootstrap
Custom checkbox Auto checkbox html
HTML checkbox checked Checkbox CSS
Checkbox group html Input checkbox

Bài viết liên quan

Thẻ iFrame HTML là gì? Hướng dẫn cách sử dụng iFrame trong HTML

3 bước để tạo slideshow HTML – Thẻ HTML slider

Lấy màu trong bảng màu html với 4 công cụ chuyên nghiệp