Bạn đang sử dụng WordPress và muốn biết những phím tắt nào có thể giúp bạn soạn thảo nội dung nhanh hơn và hiệu quả hơn? Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn phím tắt WordPress, bao gồm cả phím tắt cho trình chỉnh sửa khối Gutenberg và trình chỉnh sửa cổ điển. Bạn sẽ học được cách sử dụng các phím tắt để chèn hình ảnh, liên kết, định dạng văn bản, kiểm tra lỗi chính tả, chuyển đổi chế độ HTML và nhiều thao tác khác. Hãy cùng bắt đầu nhé!

Phím tắt WordPress là gì?

Phím tắt WordPress là gì?

Phím tắt WordPress là gì?

Phím tắt WordPress là những tổ hợp phím trên bàn phím máy tính mà bạn có thể nhấn để thực hiện một số hành động mà không cần sử dụng chuột. Phím tắt WordPress giúp bạn tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất và trải nghiệm người dùng khi soạn thảo nội dung trên website của mình.

Phím tắt WordPress được chia thành hai loại: phím tắt chung và phím tắt riêng cho từng trình chỉnh sửa. Phím tắt chung là những phím tắt mà bạn có thể sử dụng ở bất kỳ đâu trên WordPress, ví dụ như Ctrl + C để sao chép hay Ctrl + V để dán. Phím tắt riêng là những phím tắt mà chỉ hoạt động trong một trình chỉnh sửa cụ thể, ví dụ như Alt + Shift + M để chèn hình ảnh trong Gutenberg hay Alt + Shift + A để chèn liên kết trong trình chỉnh sửa cổ điển.

Khi làm việc với WordPress, việc sử dụng phím tắt (shortcut) là một cách hiệu quả để tiết kiệm thời gian và tăng cường hiệu suất. Thay vì phải di chuột và thực hiện các thao tác trên giao diện người dùng, bạn có thể sử dụng các phím tắt để thực hiện nhanh chóng các tác vụ thông qua bàn phím.

Danh sách phím tắt quan trọng trong WordPress.

Phím tắt WordPress quản lý bài viết:

Phím tắt Chức năng Hệ điều hành Mô tả
Alt + Shift + N Tạo bài viết mới Tất cả Khi bạn muốn tạo một bài viết mới ngay lập tức, chỉ cần nhấn tổ hợp phím này và trang tạo bài viết sẽ hiển thị
Ctrl + S (Windows) hoặc Command + S (Mac) Lưu bài viết Tất cả Khi bạn đang chỉnh sửa một bài viết và muốn lưu lại thay đổi, phím tắt này sẽ giúp bạn lưu bài viết một cách nhanh chóng
Alt + Shift + P Xem bài viết trước Tất cả Để xem trước bài viết của mình như một người đọc, bạn chỉ cần nhấn phím tắt này và trình duyệt sẽ mở tab mới hiển thị bài viết của bạn
Alt + Shift + E Hiển thị danh sách bài viết Tất cả Khi bạn muốn kiểm tra danh sách bài viết hiện có trong trang quản lý, phím tắt này sẽ giúp bạn hiển thị danh sách bài viết một cách nhanh chóng.

Phím tắt WordPress quản lý trang:

Phím tắt Chức năng Hệ điều hành Mô tả
Alt + Shift + A Tạo trang mới Tất cả Tương tự như tạo bài viết mới, bạn có thể sử dụng phím tắt này để tạo trang mới một cách nhanh chóng
Alt + Shift + L Hiển thị danh sách trang Tất cả Để xem danh sách các trang hiện có trong trang quản lý, chỉ cần nhấn phím tắt này và danh sách trang sẽ được hiển thị
Alt + Shift + H Xem trang trước Tất cả Khi bạn muốn xem trước trang của mình giống như một người đọc, phím tắt này sẽ mở tab mới hiển thị trang của bạn

Phím tắt WordPress quản lý phương tiện:

Phím tắt Chức năng Hệ điều hành Mô tả
Alt + Shift + M Tải lên file phương tiện Tất cả Để tải lên các file phương tiện (hình ảnh, video, tệp âm thanh) vào thư viện phương tiện của WordPress, chỉ cần sử dụng phím tắt này
Alt + Shift + L Hiển thị thư viện phương tiện Tất cả Khi bạn muốn xem và quản lý các file phương tiện đã tải lên, phím tắt này sẽ hiển thị thư viện phương tiện một cách nhanh chóng

Phím tắt WordPress quản lý nhận xét:

Phím tắt Chức năng Hệ điều hành Mô tả
Alt + Shift + S Hiển thị danh sách nhận xét Tất cả Để xem danh sách các nhận xét trên trang web của bạn, phím tắt này sẽ giúp bạn hiển thị danh sách nhận xét một cách thuận tiện

Phím tắt WordPress quản lý giao diện:

Phím tắt Chức năng Hệ điều hành Mô tả
Alt + Shift + E Mở trình chỉnh sửa nhanh Tất cả Khi bạn đang xem trang web của mình và muốn nhanh chóng chỉnh sửa một phần nào đó, phím tắt này sẽ mở trình chỉnh sửa nhanh để bạn có thể thực hiện các thay đổi cần thiết
Alt + Shift + T Hiển thị thanh công cụ định dạng Tất cả Khi bạn muốn sử dụng các tính năng định dạng văn bản như in đậm, nghiêng, liên kết, v.v., phím tắt này sẽ hiển thị thanh công cụ định dạng để bạn dễ dàng thực hiện các thao tác này.
Alt + Shift + Z Hiển thị/ẩn thanh công cụ chỉnh sửa Tất cả Khi bạn muốn ẩn thanh công cụ chỉnh sửa để tạo không gian làm việc rộng hơn hoặc muốn hiển thị nó trở lại, phím tắt này sẽ giúp bạn thực hiện một cách nhanh chóng.

Phím tắt WordPress quản lý cửa sổ làm việc:

Phím tắt Chức năng Hệ điều hành Mô tả
Ctrl + F6 (Windows) hoặc Command + Option + Right/Left Arrow (Mac) Di chuyển giữa các cửa sổ làm việc Tất cả Khi bạn đang làm việc với nhiều cửa sổ trong WordPress (ví dụ: trình chỉnh sửa bài viết, trình chỉnh sửa trang, trình chỉnh sửa widget), phím tắt này sẽ giúp bạn di chuyển giữa các cửa sổ một cách nhanh chóng.
Ctrl + W (Windows) hoặc Command + W (Mac) Đóng cửa sổ làm việc hiện tại Tất cả Khi bạn đang làm việc với nhiều cửa sổ trong WordPress (ví dụ: trình chỉnh sửa bài viết, trình chỉnh sửa trang, trình chỉnh sửa widget), phím tắt này sẽ giúp bạn di chuyển giữa các cửa sổ một cách nhanh chóng.

Phím tắt WordPress quản lý hành động:

Phím tắt Chức năng Hệ điều hành Mô tả
Enter Hoàn tất hành động Tất cả Khi bạn muốn hoàn tất một hành động như lưu bài viết, thêm trang, xác nhận, v.v., chỉ cần nhấn phím Enter để hoàn tất hành động đó.
Escape Hủy bỏ hành động Tất cả Khi bạn muốn hủy bỏ một hành động như tạo bài viết mới, đóng trình chỉnh sửa, v.v., phím tắt này sẽ giúp bạn hủy bỏ hành động đó một cách nhanh chóng.

Nhớ rằng phím tắt có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản WordPress và các plugin cài đặt. Để biết chính xác các phím tắt hiện tại, bạn có thể kiểm tra trên WordPress Dashboard hoặc trong tài liệu hướng dẫn của chủ đề/plugin bạn đang sử dụng.

Tận dụng phím tắt WordPress là một cách tuyệt vời để làm việc nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Hãy thử sử dụng những phím tắt này và tận hưởng sự tăng cường hiệu suất khi làm việc trên WordPress. Bằng cách sử dụng phím tắt, bạn có thể thực hiện các tác vụ một cách nhanh chóng và tiện lợi, giúp bạn tập trung vào nội dung và công việc quan trọng hơn.

Bài viết liên quan

Cập nhật top 5 plugin WordPress booking hotel tốt nhất 2023

5 lựa chọn plugin WordPress quiz tốt nhất 2023 bạn cần biết

Những phím tắt trong wordpress – Tiết kiệm thời gian sử dụng