Trên hóa đơn điện tử, tên hàng hóa thường được ghi rõ và chi tiết để mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã mua. Tên hàng hóa có thể là tên chính xác của sản phẩm, ví dụ như “Điện thoại iPhone 12 Pro” hoặc “Bàn làm việc gỗ thông”. Nếu bạn mua nhiều sản phẩm, tên hàng hóa sẽ được liệt kê theo từng mục riêng biệt trên hóa đơn điện tử.

Do đó, nhiều người sẽ nhầm lẫn và sai tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử. Vậy cách khắc phục như thế nào, xem ngay với Tenten.vn nhé.

Hóa đơn điện tử K-Invoice

Quý doanh nghiệp quan tâm nhận ưu đãi & dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử K-Invoice, vui lòng liên hệ Hotline: 024.7108.9999 hoặc ĐĂNG KÝ tại:

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Căn cứ pháp lý quy định xử lý hóa đơn chứng từ khi có sai sót – Sai tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử

Hiện nay, việc sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) đã trở nên vô cùng quan trọng trong việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đơn vị.

Sai tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử - Cách xử lý như thế nào?

Căn cứ pháp lý quy định xử lý hóa đơn chứng từ khi có sai sót

Để đạt được thành công trong quá trình chuyển đổi số và đảm bảo tính thống nhất trong việc lập và quản lý hóa đơn điện tử, cần tuân thủ các quy định hiện hành về hóa đơn và chứng từ.

Việc xử lý các sai sót trong quá trình lập hóa đơn điện tử là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, các sai sót này sẽ được xử lý theo quy định để đảm bảo tính thống nhất.

Xử lý viết sai tên của hàng hóa trên hóa đơn điện tử

Căn cứ theo Điều 7, Thông tư 78/2021/TT-BTC và Điều 19, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, việc xử lý viết sai tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử được thực hiện như sau:

Xử lý viết sai tên của hàng hóa trên hóa đơn điện tử

Xử lý viết sai tên của hàng hóa trên hóa đơn điện tử

Xử lý viết sai tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử được cấp mã của cơ quan thuế nhưng vẫn chưa gửi cho người mua

 • Người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA được ban hành theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã có sai sót.
 • Người bán lập hóa đơn điện tử mới, ký số và gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập, sau đó gửi cho người mua.
 • Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót trên hệ thống của cơ quan thuế.

Cách xử lý viết sai tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử đã được gửi cho người mua

 • Người bán có thể lập hóa đơn điện tử điều chỉnh lại cho hóa đơn đã lập có sai sót.
 • Trường hợp người bán và người mua đã thỏa thuận lập văn bản đã được thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót tên hàng hóa, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử điều chỉnh cần phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.
Xử lý viết sai tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua

Xử lý viết sai tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua

 • Người bán cũng có thể lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Trường hợp này, người bán và người mua cần thỏa thuận lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế, ghi rõ sai sót tên hàng hóa. Hóa đơn điện tử mới thay thế phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.
 • Sau đó, người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới điều chỉnh hoặc hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót. Cuối cùng, người bán gửi hóa đơn điện tử cho người mua (trong trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (trong trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

Một số lưu ý khác về lỗi sai tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử

Căn cứ theo Điều 7 Thông tư 78 và Điều 19 Nghị định 123, trong trường hợp sai tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử thì bạn cần lưu ý:

Một số lưu ý khác về lỗi sai tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử

Một số lưu ý khác về lỗi sai tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử

 • Với HĐĐT chưa gửi người mua:Thông báo bộ Tài chính theo Mẫu 04, hủy HĐĐT đã cấp mã và lập HĐĐT mới ký số để cấp mã mới thay thế.
 • Với HĐĐT đã gửi người mua: Có thể lập HĐĐT điều chỉnh hoặc HĐĐT thay thế. Trước khi lập, người bán và người mua thỏa thuận bằng văn bản. – HĐĐT điều chỉnh có dòng “Điều chỉnh cho HĐĐT…” HĐĐĐT thay thế có dòng “Thay thế cho HĐĐT….”

Sau khi ký số, người bán cũng cần lưu ý một số thông tin như sau::

 • Gửi người mua nếu là HĐĐT không mã  
 • Gửi bộ Tài chính để cấp mã cho HĐĐT mới thay thế nếu là HĐĐT có mã.

Kết luận

Việc xử lý viết sai tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử cần tuân thủ đúng quy định và thực hiện trước khi có thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền để tránh rủi ro bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt nhé. Hy vọng những thông tin chia sẻ trong bài viết sẽ hữu ích cho bạn đọc.

Hóa đơn điện tử K-Invoice

Quý doanh nghiệp quan tâm nhận ưu đãi & dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử K-Invoice, vui lòng liên hệ Hotline: 024.7108.9999 hoặc ĐĂNG KÝ tại:

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “sai tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử”

Sai tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 Điều chỉnh hóa đơn điện tử sai nội dung Mẫu hóa đơn điều chỉnh tên hàng hóa theo Thông tư 78
Cách điều chỉnh tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử Điều chỉnh tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử tt78 Cách viết hóa đơn điều chỉnh sai tên hàng hóa

Bài liên quan

Quy định ký hiệu hóa đơn điện tử mới nhất

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền: Quy định mới nhất 2023

Mã số thuế cá nhân và các cách tra cứu năm 2023

Mẫu số hóa đơn điện tử & Ký hiệu hóa đơn Thông tư 78, Nghị định 123

Hủy hóa đơn điện tử khi nào? Thủ tục hủy như thế nào?