Tên miền hết hạn bao lâu thì mua lại được? Nếu bạn đang có nhu cầu mua tên miền đã hết hạn thì thông tin tên miền hết hạn bao lâu thì mua lại được chính là thông tin quan trọng bạn cần lưu ý. 

Hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây của Tenten.vn để được tìm hiểu thông tin chi tiết cũng như cách mua tên miền hết hạn.

Bạn đang muốn xây dựng một trang web của riêng mình

Đăng ký ngay tên miền thương hiệu tại Tenten.vn chỉ với 2 cú click chuột:

Kiểm tra sự tồn tại của tên miền: Nhập tên miền và nhấn “kiểm tra”.

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN MỚI NHẤT

Vòng đời tên miền là gì? Tên miền hết hạn bao lâu thì mua lại được?

Vòng đời của tên miền là quá trình hoạt động của tên miền từ khi được đăng ký cho đến khi nó hết hạn. Giai đoạn “Registered” là giai đoạn hoạt động của tên miền quốc tế, kéo dài từ ít nhất 1 năm đến tối đa 10 năm. 

Tên miền được cấp phát bởi Tổ chức Quản lý Tên miền Quốc tế (ICANN) và có ý nghĩa quốc tế hoặc theo quy định của từng quốc gia. Vòng đời của tên miền cũng bao gồm các giai đoạn khác như giai đoạn chờ đợi và giai đoạn hết hạn.

Vòng đời tên miền là gì?

Vòng đời tên miền là gì? Tên miền hết hạn bao lâu thì mua lại được?

Các giai đoạn trong vòng đời tên miền

Tên miền hết hạn bao lâu thì mua lại được? Trong vòng đời của tên miền, có 6 giai đoạn sau:

Các giai đoạn trong vòng đời tên miền

Các giai đoạn trong vòng đời tên miền – Tên miền hết hạn bao lâu thì mua lại được?

 1. Available (Có sẵn): Đây là giai đoạn ban đầu khi tên miền chưa được đăng ký và có sẵn để đăng ký.
 2. Registered (Đã đăng ký): Giai đoạn khi tên miền đã được đăng ký và đang hoạt động.
 3. Expired (Hết hạn): Khi tên miền hết hạn và không được gia hạn, nó sẽ chuyển sang giai đoạn hết hạn.
 4. Auto Renew Grace Period (Thời gian ân hạn gia hạn tự động): Giai đoạn thời gian ân hạn sau khi tên miền hết hạn, trong đó người sở hữu có thể gia hạn tên miền mà không gặp phải các hạn chế đặc biệt.
 5. Redemption Period (Giai đoạn chuộc lại): Giai đoạn mà tên miền đã hết hạn và bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu, nhưng vẫn còn thể được chuộc lại với mức phí cao hơn.
 6. Pending Delete (Chờ xóa): Giai đoạn cuối cùng của vòng đời tên miền trước khi nó được xóa khỏi cơ sở dữ liệu và trở thành tên miền có sẵn để đăng ký lại.

Tên miền hết hạn bao lâu thì mua lại được?

Tên miền hết hạn bao lâu thì mua lại được? Thời gian để mua lại tên miền hết hạn phụ thuộc vào loại tên miền và khu vực đăng ký.

 • Tên miền quốc tế (.com, .net, .org, …) hết hạn bao lâu mua lại được?
  • Tên miền hết hạn sẽ được chuyển sang trạng thái “Grace Period” trong vòng 5 ngày. Trong thời gian này, chủ sở hữu tên miền có thể gia hạn tên miền mà không bị tính phí chênh lệch.
  • Sau thời gian Grace Period, tên miền sẽ được chuyển sang trạng thái “Pending Delete” trong vòng 30 ngày. Trong thời gian này, tên miền vẫn có thể được mua lại bởi chủ sở hữu cũ hoặc người khác.
  • Sau thời gian Pending Delete, tên miền sẽ được xóa và trở thành tên miền tự do.
Tên miền hết hạn bao lâu thì mua lại được?

Tên miền hết hạn bao lâu thì mua lại được?

 • Tên miền Việt Nam hết hạn bao lâu mua lại được?
  • Tên miền hết hạn sẽ được chuyển sang trạng thái “Chờ gia hạn” trong vòng 5 ngày. Trong thời gian này, chủ sở hữu tên miền có thể gia hạn tên miền mà không bị tính phí chênh lệch.
  • Sau thời gian Chờ gia hạn, tên miền sẽ được chuyển sang trạng thái “Tạm ngưng” trong vòng 30 ngày. Trong thời gian này, tên miền vẫn có thể được mua lại bởi chủ sở hữu cũ hoặc người khác.
  • Sau thời gian Tạm ngưng, tên miền sẽ được xóa và trở thành tên miền tự do.

Mua lại tên miền hết hạn Tenten.vn như thế nào? 

Tên miền hết hạn tại Tenten.vn bao lâu thì mua lại được? Xem ngay hướng dẫn chi tiết trong nội dung bên dưới nhé:

Bước 1: Truy cập trang web Tenten.vn 

Truy cập trang web Tenten.vn bằng trình duyệt web của bạn thường sử dụng.

Bước 2: Nhấp vào tab “Tên miền”

Trên thanh menu chính của trang web, nhấp vào tab “Tên miền”.

Bước 3: Nhập tên miền bạn muốn mua lại vào trường tìm kiếm

tên miền hết hạn bao lâu thì mua lại được

Nhập tên miền bạn muốn mua lại vào trường tìm kiếm.

Bước 4: Nhấp vào nút “Tìm kiếm” – Tên miền hết hạn bao lâu thì mua lại được?

Nhấp vào nút “Tìm kiếm” để tìm kiếm tên miền.

tên miền hết hạn bao lâu thì mua lại được

Bước 5: Đăng ký tên miền

Nếu tên miền bạn muốn mua lại đang trong trạng thái “Pending Delete”, bạn sẽ thấy nút “Mua lại”

Nếu tên miền bạn muốn mua lại đang trong trạng thái “Pending Delete”, bạn sẽ thấy nút “Mua lại”.

Bước 6: Nhấp vào nút “Mua lại”

Nhấp vào nút “Mua lại” để bắt đầu quá trình mua lại tên miền.

Bước 7: Nhập thông tin thanh toán của bạn

Nhập thông tin thanh toán của bạn, bao gồm:

 • Tên chủ sở hữu tên miền: Tên của bạn hoặc tên công ty của bạn.
 • Địa chỉ email: Địa chỉ email mà bạn muốn sử dụng để quản lý tên miền.
 • Phương thức thanh toán: Phương thức thanh toán mà bạn muốn sử dụng để thanh toán cho việc mua lại tên miền.

Bước 8: Nhấp vào nút “Thanh toán” – Tên miền hết hạn bao lâu thì mua lại được?

Nhấp vào nút “Thanh toán” để hoàn tất quá trình mua lại tên miền.

Sau khi thanh toán thành công, tên miền bạn muốn mua lại sẽ được chuyển cho bạn. Bạn có thể quản lý tên miền này như bình thường rồi nhé.

Kết luận

Trên đây là những thông tin bạn cần biết về thông tin tên miền hết hạn bao lâu thì mua lại được? Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp kiến thức hữu ích và giúp bạn chọn được địa chỉ, quy trình mua tên miền đã hết hạn thật uy tín.

Bạn đang muốn xây dựng một trang web của riêng mình

Đăng ký ngay tên miền thương hiệu tại Tenten.vn chỉ với 2 cú click chuột:

Kiểm tra sự tồn tại của tên miền: Nhập tên miền và nhấn “kiểm tra”.

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN MỚI NHẤT

Bài liên quan