backorder

Giữ chỗ tên miền – Backorder domain là gì?

Dịch vụ giữ chỗ tên miền (hay còn gọi là: Backorder tên miền) là dịch vụ giúp cho những khách hàng có nhu cầu thực sự sẽ có cơ hội được sử dụng những tên miền phù hợp mà trước đó nó được sở hữu bởi chủ thể khác. 
Căn cứ theo vòng đời mới của tên miền .VN, khi tên miền đã hết hạn, tạm ngưng 25 ngày và chờ trả về trạng thái tự do. TENTEN sẽ theo dõi và đăng ký ngay lập tức tên miền cho khách hàng đã sử dụng dịch vụ backorder khi tên miền chuyển sang trạng thái tự do.

Phí Backorder tên miền là bao nhiêu?

Phí giữ chỗ tên miền = Phí đăng ký tên miền + Phí cài đặt dịch vụ
Trong đó:

  • Phí đăng ký tên miền: là phí đăng ký tên miền tại TENTEN
  • Phí cài đặt dịch vụ: 495.000đ/ 01 tên miền/ 01 lần

ĐẶT NGAY

Chính sách dịch vụ Backorder tên miền

  1. TENTEN cam kết không backorder các tên miền của khách hàng cho chính TENTEN hoặc cho bất kỳ một chủ thể nào khác nếu khách hàng đã đăng ký giữ chỗ tên miền đó hợp lệ.
  2. TENTEN sẽ hoàn lại 100% phí dịch vụ cho khách hàng nếu kết quả backorder tên miền không thành công.
  3. TENTEN chỉ nhận giữ chỗ tên miền cho quý khách khi quý khách đã thanh toán đầy đủ phí và cam kết tuân thủ quy định dịch vụ đăng ký tên miền .vn

Quy định về dịch vụ Backorder (giữ chỗ tên miền):

Khi Quý khách sử dụng sử dụng Backorder (giữ chỗ tên miền) thì Quý khách vui lòng hiểu và đồng ý theo quy định dưới đây:

  1. TENTEN sẽ hoàn lại 100% phí dịch vụ cho khách hàng nếu kết quả backorder tên miền không thành công.
  2. TENTEN chỉ nhận giữ chỗ tên miền cho quý khách khi quý khách đã thanh toán đầy đủ phí và cam kết tuân thủ quy định dịch vụ đăng ký tên miền .vn
  3. Trong trường hợp, Quý khách muốn huỷ đơn hàng đã thanh toán phí backorder và tên miền chưa được backorder thành công. Quý khách sẽ phải thanh toán phí backorder 495.000đ/tên miền và TENTEN sẽ chỉ hoàn lại phí đăng ký mới tên miền (theo giá tại thời điểm đăng ký đơn hàng)
  4. Quy định này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước và khi đồng ý sử dụng dịch vụ tức là khách hàng đã đồng ý vô điều kiện sự thay đổi này.

Xem thêm các ưu đãi khác tại TENTEN: