Ở bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về permalink và tối ưu permalink chuẩn SEO cho trang WordPress. Tại sao permalink mặc định của WordPress lại không thân thiện cho SEO. Đầu tiên, hãy đi vào khái niệm.
Tối ưu Permalink chuẩn SEO cho WordPress

1. Permalink là gì ?

Permalink chính là đường link của bất cứ bài post, hay page, hay thư mục nào của trang web bạn.
Hay nói các khác, permalink chính là đường link mà mọi người phải nhấn vào, hoặc gõ vào để có thể đến được trang web của bạn.

2. Permalink của WordPress

2.1. Permalink mặc định và các tùy chọn permalink của WordPress

Sau khi cài đặt WordPress, bạn có thể vào Setting => Permalinks để cài đặt permalink cho website của bạn, bạn sẽ có thấy được tương tự như sau:
Permalink của WordPress
Như hình là mình đang chọn permalink có cấu trúc postname, vì sao mình lại chọn cấu trúc này thì mình sẽ nói ở phần sau, bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn ý nghĩa của các cấu trúc :
+ Plain :http://kiemtiencenter.com/?p=123 : Đuôi permalink sẽ là id của bài viết. Đây chính là permalink mặc định sau khi cài WordPress.
+ Day and name :http://kiemtiencenter.com/2016/02/28/sample-post/ : Đuôi permalink sẽ bao gồm ngày tháng năm đăng bài và tên bài viết
+ Month and name :http://kiemtiencenter.com/2016/02/sample-post/ : Đuôi permalink sẽ bao gồm tháng năm đăng bài và tên bài viết.
+ Numeric :http://kiemtiencenter.com/archives/123 : Đuôi permalink sẽ là id của bài viết nhưng có thêm phân mục archives trước đó
+ Post name :http://kiemtiencenter.com/sample-post/ : Đuôi permalink sẽ bao gồm tên bài viết.
+ Custom Structure :Tùy chỉnh permalink.
Ví dụ : Mình có bài viết “MMO là gì “ thì nếu chọn các permalink tương ứng như bên trên sẽ là :
Plain : http://kiemtiencenter.com/?p=4334 (Vì ID của bài post này là 4334)
+ Day and name : http://kiemtiencenter.com/2016/02/11/mmo-la-gi/ (bài viết này được đăng tải ngày 11/02/2016)
Month and name : http://kiemtiencenter.com/2016/02/mmo-la-gi/
Numeric : http://kiemtiencenter.com/archives/4334
Post name : http://kiemtiencenter.com/mmo-la-gi/

2.2. Tùy chỉnh Permalink cho WordPress

Ở phần cuối của cài đặt Permalinks, bạn có thể thấy 1 phần tùy chỉnh cấu trúc của permalink (custom structure), ở đây bạn có thể tùy chỉnh permalink theo ý bạn dựa vào structure tag được lập trình sẵn của WordPress, bao gồm :
+ %post_id%: ID của bài post, mỗi bài post đều có 1 ID riêng biệt
+ %postname%: Tên của bài post không dấu và thay khoảng cách bằng dấu gạch ngang. Ví dụ bài viết của mình “MMO là gì ” thì %postname% của nó sẽ là mmo-la-gi
+ %category%: Tương tự như trên nhưng đây là tên của thư mục
+ %author%: Tên của tác giả
+ %year%: Năm xuất bản bài viết, bao gồm 4 ký tự, ví dụ 2016
+ %monthnum%: Tháng xuất bản của bài viết, bao gồm 2 ký tự, ví dụ 03
+ %day%: Ngày xuất bản của bài viết, bao gồm 2 ký tự, ví dụ 14
+ %hour%: Giờ xuất bản của bài viết, bao gồm 2 ký tự, ví dụ 08
+ %minute%: Phút xuất bản của bài viết, bao gồm 2 ký tự, ví dụ 28
+ %second%: Giây xuất bản của bài viết, bao gồm 2 ký tự, ví dụ 35
Ví dụ mình muốn đặt permalink cho trang web là :
http://kiemtiencenter.com/%year%-%monthnum%-%day%/%postname%/
Thì vẫn ví dụ cũ cho bài viết MMO là gì sẽ có đường link là : http://kiemtiencenter.com/2016-02-11/mmo-la-gi/
Hoặc mình đặt permalink là :
http://kiemtiencenter.com/%category%/%author%/%post_id%/%postname%/
Thì bài viết sẽ có đường link là :
http://kiemtiencenter.com/huong-dan/the-khuong/4334/mmo-la-gi
Trong đó :
+ huong-dan là tên thư mục
+ the-khuong là tên tác giả
+ 4334 là ID của bài post
+ mmo-la-gi là tên bài post
Như vậy với phần tùy chỉnh này, bạn có thể đặt permalink cho trang web bằng bất cứ kiểu nào mà bạn thích. Tuy nhiên việc đặt permalink còn ảnh hưởng tới SEO mà mình nói ngay sau đây, vì vậy bạn sẽ phải chọn kiểu nào để tối ưu nhất.
Chúc các tối ưu Permalink chuẩn SEO cho WordPress thành công!

Thẻ: