Sử dụng Raci Website hiệu quả có thể giúp bạn giảm việc cần bảo trì website và các nguồn lực chuyên dụng để chăm sóc nền tảng. Khi một trang web phát triển, các vai trò cụ thể sẽ chịu trách nhiệm quản lý quá trình xuất bản, thiết kế và phát triển.

WordPress phổ biến vì nó miễn phí và có thể tùy chỉnh cao, với hàng chục nghìn plugin và chủ đề miễn phí. Tuy nhiên, không giống như một nền tảng độc quyền, đóng cửa, bạn không thể chỉ thiết lập nó.

Nhưng có lẽ bạn cần một công cụ giúp thực hiện được nhiều thao tác hơn thế nữa. Vì thếhướng dẫn cách sử dụng Raci Website sẽ có thể giúp bạn giải mắc được vấn đề này!

Cách sử dụng Raci Website cho các web WordPress hiệu quả

Cách sử dụng Raci Website cho các web WordPress hiệu quả

Khái niệm Raci Website

Raci là gì?

Raci Website, còn được gọi là ma trận Raci hoặc mô hình Raci là một biểu đồ xác định vai trò và trách nhiệm chính của người dùng đối với các nhiệm vụ chính trong dự án.

Nó đóng vai trò là sự trình bày trực quan về vai trò chức năng của mỗi người trong nhóm dự án. Tạo các biểu đồ này cũng là một bài tập tuyệt vời trong việc cân bằng khối lượng công việc và thiết lập người ra quyết định.

Tuy nhiên, Raci không dùng để thay thế các kế hoạch, dự án chi tiết bởi nó chỉ là một hình ảnh đơn giản về các vai trò và trách nhiệm trong dự án của bạn.

Lợi ích khi sử dụng Raci?

Sử dụng Raci Website cho các web WordPress hiệu quả

Tại sao bạn nên sử dụng Raci cho Website WordPress?

WordPress được sử dụng với nhiều chức năng, nhiệm vụ và thường có khá nhiều nhóm hoặc nhiều người tham gia. Vì thế, việc quả lý WordPress khá phức tạp và không rõ ràng.

RACI WEBSITE (hay biểu đồ RACI) là một bảng đơn giản gồm các nhiệm vụ, con người và mức độ tham gia của họ. Mặc dù điều này nghe có vẻ giống như một điều gì đó đối với các tổ chức doanh nghiệp, nhưng nó có giá trị đối với bất kỳ doanh nghiệp nào có đội ngũ yêu cầu sự rõ ràng về cách hoàn thành nhiệm vụ.

RACI với ý nghĩa viết tắt được hiểu:

Tại sao bạn nên sử dụng Raci cho Website WordPress?

Tại sao bạn nên sử dụng Raci cho Website WordPress?

 • Responsible- Ai đang thực hiện nhiệm vụ này?
 • Accountable-  Ai có thẩm quyền phê duyệt và sở hữu?
 • Consulted- Ai cung cấp thông tin đầu vào cho nhiệm vụ?
 • Informed- Ai được thông báo trước hoặc sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Task Raci Website cơ bản cho WordPress

Danh sách công cụ quản lý của Raci Website dành cho WordPress được chia thành những nhóm cơ bản chính. Những người và nhóm người chịu trách nhiệm sẽ khác nhau tùy thuộc vào tổ chức duy nhất của bạn.

Dưới đây là lists các nhiệm vụ hiển thị trong doanh nghiệp của bạn bao gồm những nhóm thô được phân thành các tác vụ sau đây:

Tasks bảo trì cho WordPress

 • Cập nhật core, plugins và themes WordPress
 • Chức năng kiểm tra QA sau khi cập nhật
 • Scan và giám sát bảo mật
 • Sao lưu
 • Quản lý chứng chỉ SSL
 • Giám sát thời gian hoạt động
 • Tối ưu hóa hình ảnh
 • Tối ưu cơ sở dữ liệu
 • Giám sát các tệp chính để năm được các thay đổi
 • Tìm và giải quyết lỗi 404
 • Tìm và giải quyết các liên kết bị hỏng
 • Giám sát các bình luận spam
 • Dọn dẹp các tệp phương tiện
 • Giám sát thông tin đăng nhập và thiết bị đáng tin cậy
 • Xem lại thông báo cho các tính năng plugins và theme mới để triển khai
 • Bật thông báo qua email cho thời gian ngừng hoạt động

Các Tasks nền tảng cho WordPress

 • Quản lý Database
 • Quản lý các File hệ thống
 • Nâng cấp PHP
 • Máy chủ
 • Automated testing
 • Cấu hình lưu trữ
 • Tường lửa website
 • CDN
 • Quản lý DNS
 • Đảm bảo Cron chạy bình thường
 • Duy trì đồng bộ hóa

Thanh Development của WordPress

 • Kiểm soát phiên bản
 • Tích hợp API
 • Web app development
 • Automated testing
 • Bug fixes
 • Tác vụ quản lý Plugins (thêm/ xóa/ điều chỉnh)
 • Giám sát ứng dụng (thời gian hoạt động/ hiệu suất/ lỗi)
 • Kiểm soát truy cập
 • Triển khai các Plugins
 • Cài đặt WP admin
 • Thay đổi Htaccess
 • Kiểm tra chức năng và tính khả dụng
 • Kiểm tra các biểu mẫu, nhận xét và các tính năng tương tác khác
 • Kiểm tra thiết bị và trình duyệt khác

Tasks thiết kế cho WP

 • Xác định thiết kế
 • Sử dụng journey mapping
 • Sử dụng experience testing
 • Widgets
 • Mockups
 • Wireframes
 • Kiểm tra khả năng tiếp cận
 • Block patterns
 • Global styles
 • Branding

Thanh xuất bản cho WordPress

 • Thêm và chỉnh sửa hình ảnh
 • Editorial calendar
 • Legal review
 • Quy trình Publishing
 • Điều chỉnh và cập nhật SEO
 • Phân loại
 • Đánh giá cấp độ truy cập của người dùng và điều chỉnh khi cần thiết
 • Xem lại các bài viết hoạt động hiệu quả nhất để cải thiện
 • Kiểm tra các thông tin cũ để cập nhật nội dung
 • Sắp xếp bố cục của trang chủ và trang nhánh hợp lý
 • Triển khai chuyển hướng

Cuối cùng, tất cả về Raci Website cho WordPress tùy thuộc vào cấu trúc trang web cụ thể mà bạn có thể thay đổi hay chỉnh sửa chúng nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn.

Cách sử dụng Raci Website hiệu quả cho WordPress

Cách sử dụng Raci Website hiệu quả cho WordPress

Cách sử dụng Raci Website hiệu quả cho WordPress

Để giúp bạn dễ dàng hơn trong việc sử dụng, chúng tôi sẽ đưa ra hướng dẫn đơn giản nhất để bạn có thể tạo biểu đồ RACI cho riêng mình. Hãy tham khảo từng bước dưới đây để điền vào biểu đồ cho dự án của mình nhé!

Bước 1: Xác định các thành viên trong nhóm.

Bước 2: Xác định các mốc chính trong dự án.

Bước 3: Vẽ ma trận với một hàng cho mỗi thành viên trong nhóm và một cột cho mỗi nhiệm vụ cụ thể.

Bước 4: Điền vào mỗi ô R, A, C, I tương ứng để chỉ định vai trò của từng người cho mọi nhiệm vụ.

Bước 5: Thảo luận, phân tích và nhận được sự chấp thuận của nhóm dự án.

Bước 6: Cung cấp cho mọi người một bản sao. Bạn chỉ có thể gửi tệp qua email cho mọi người.

Các tìm kiếm liên quan đến chủ đề “Raci Website”

Royal australian chemical institute Raci competition
raci company crystal growing competition
Chemistry in australia

Bài viết liên quan

Khám phá Rehub Theme – mẫu theme wordpress đa năng tốt nhất hiện nay

Tổng hợp 40 theme wordpress tối ưu SEO on page của Tenten

2 Điểm khác nhau giữa Theme forest và Theme wordpress Tenten