Kính gửi: Quý khách hàng,

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 208/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam. Thông tư số 208 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Theo đó, chi phí đăng ký duy trì tên miền .VN sẽ bao gồm hai mức phí:

(1) Phí, lệ phí nộp vào ngân sách Nhà nước quy định trong Thông tư 208

(2) Phí dịch vụ của Nhà đăng ký cung cấp dịch vụ.

TENTEN xin kính gửi tới Quý khách hàng biểu phí cho tên miền Việt Nam theo quy định mới như sau:

Lưu ý: Những tên miền đăng ký mới hoặc gia hạn từ 0h00′ ngày 01/01/2017 sẽ được áp dụng theo bảng giá mới
(Kể cả những tên miền hết hạn trước 23h59’ 31/12/2016).

Trân trọng,

TENTEN

Thẻ:

Website cùng thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM

  • companion1
  • companion2
  • companion3
  • companion4