Các mẫu giao diện Website WordPress

  • Website bất động sản
  • Website bán hàng

Hướng dẫn tạo website với điểm Google PageSpeed ≥ 95/100 với Failover Hosting

Bạn đang kinh doanh online và muốn sở hữu một Website bán hàng với điểm Google PageSpeed tối ưu ( ≥ 80 điểm ) ???
Vui lòng điền thông tin của bạn vào form dưới đây để TENTEN liên hệ tư vấn:

Số điện thoại:

Email:

Cam kết tăng điểm Google PageSpeed sau khi chuyển về Failover Hosting TENTEN.VN

hoàn tiền 100% nếu không tăng

Điều kiện:
- Trong vòng 7 ngày từ thời điểm đăng ký
- Dữ liệu 2 server host giống nhau
- Được đánh giá qua google speed