VOICE BIOMETRICS

GIẢI PHÁP SINH TRẮC HỌC GIỌNG NÓI

  • Sinh trắc giọng nói
  • Đăng ký và xác thực chéo
  • Phòng chống gian lận
  • Hỗ trợ cho tất cả các kênh thoại và các loại thiết bị

VOICE BIOMETRICS LÀ GÌ?

Voice Biometrics (hay Sinh trắc học giọng nói) là một công nghệ dựa vào việc nhận dạng các mẫu giọng nói để xác minh danh tính của các cá nhân. Giọng nói có thể xác minh danh tính mỗi người vì đường âm (chất giọng) của mỗi người là duy nhất (có hơn 70 bộ phận cơ thể con người góp phần vào cách một người nói). Các đặc điểm vật lý, cả ngữ âm và hình thái, là đặc trưng của mỗi cá nhân, khiến chúng có thể chống được gian lận. Do đó, công nghệ nhận dạng giọng nói cho phép mức độ bảo mật cao hơn các hệ thống nhận dạng khác, chẳng hạn như hệ thống dựa trên mã PIN.

SINH TRẮC HỌC GIỌNG NÓI CÓ LỢI ÍCH GÌ?

Tự động hóa việc nhận dạng và xác minh thông tin khách hàng

Dịch vụ Voice Biometrics có thể tích hợp với bất kỳ ứng dụng liên lạc dành cho các dịch vụ công và tư, bao gồm việc liên lạc với các trung tâm, sử dụng dịch vụ tài chính, quản lý lực lượng lao động, vận tải, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ công cộng.

Dễ dàng tích hợp

Tích hợp dễ dàng với các kênh trả lời tự động: callbot, trợ lý ảo.

Tiết kiệm chi phí

Giải pháp cho phép việc nhận dạng và xác minh khách hàng tự động, giảm thời gian xác minh và chi phí cho các agent, giải phóng điện thoại viên khỏi việc xác thực khách hàng.

Nâng cao trải nghiệm người dùng

Hệ thống Voice Biometrics sẽ cải thiện trải nghiệm của người dùng bằng việc thay thế các công đoạn, quy trình thủ công dài dòng và phức tạp bằng việc tự động hoá nhận dạng và xác minh thông tin qua giọng nói. Ngoài ra khách hàng hài lòng với dịch vụ của doanh nghiệp sẽ giúp nâng cao vị thế thương hiệu của doanh nghiệp.

Tăng cường bảo mật và ngăn ngừa giả mạo

Giải pháp này cho phép người dùng tăng cường mức độ bảo mật và giảm thiểu tình trạng giả mạo theo quy định bằng cách bổ sung thêm yếu tố Voice Biometrics dựa trên các thông tin nhận được từ khách hàng hoặc thông qua mã xác thực. Khả năng bảo mật của Voice biometrics tốt hơn so với chữ ký số, mã PIN và mật khẩu. Nâng cao việc bảo vệ người dùng khỏi mối nguy cơ tiềm ẩn. Giải pháp ứng dụng cho việc xác thực lớp 2 để bảo vệ tài khoản khách hàng.

VOICE BIOMETRICS ỨNG DỤNG VÀO NHỮNG ĐÂU?

Các ngành có thể triển khai hệ thống sinh trắc học giọng nói bao gồm Chính phủ, BFSI, Thương mại điện tử, Chăm sóc sức khỏe, Giao thông vận tải, Quốc phòng & An ninh và các ngành khác.

Xác thực 2 lớp - password và giọng nói

Đọc mật khẩu hoặc OTP thay cho nhập tay, giảm gian lận qua việc hack sim hay điện thoại.

Điều khiển thông minh cho SmartHome

Cấp quyền Điều khiển qua giọng nói (VD: Bố mẹ ra lệnh được bật điều hòa còn con cái thì không..).

Điều khiển thiết bị cá nhân hóa

Thiết bị chỉ nhận lệnh từ giọng nói của chủ nhân.

Hỗ trợ Call Center

Lập danh sách đối tượng xấu, lừa đảo và trích xuất giọng thành cơ sở dữ liệu cho các bên Callcenter tham khảo đề phòng.

Voicepay Thanh toán bằng giọng nói

Giải pháp tự hào đã giành

giải thưởng Sao Khuê 2021

do Vinasa tổ chức